„Közösségerősítő akciók és programok szervezése Esztergom területén” című TOP-7.1.1-16-H-099-1 számú CLLD helyi felhívás keretében


Az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola, valamint az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola közös célként tűzte ki az iskolai közösségi összetartozás érzésének erősítését, kulturális értékek közvetítését tanulóik számára, amelyhez a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által támogatott pályázati lehetőség kiváló lehetőséget biztosít.

Esztergom gazdag kulturális és környezeti örökséggel, értékekkel rendelkezik, amelyet színes programokkal, közösségépítéssel, interaktív és játékos módon, az érzelmi intelligencia fejlesztésével közelebb kívánnak hozni az intézmények pedagógusai a gyerekekhez, hogy felnőve a helyi közösség olyan aktív tagjaivá váljanak, akik igényesek környezetükre, értékelik a régi idők kultúráját. Készek legyenek tenni városukért, bármelyik helyi közösséghez tartozzanak is.

A projekt keretében a tanulók számára tábor és tematikus napok, rendezvények (Babits-nap, sportnap, flashmob) kerülnek megtartásra.

Kedvezményezett neve: Esztergomi Tankerületi Központ

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02449

A projekt időtartama: 2022.03.01-2022.07.31.

A támogatás összege: 4 564 686 Ft

A támogatás mértéke 100%Ssz.

Mérföldkő elérésének időpontja

A mérföldkő megnevezése (ellátott tevékenységek)

1.

 

2022. június 01.

1.Mérföldkő:

Projekt előkészítése megtörtént. A projektmenedzsment szervezet felállításra került. Szakmai megvalósítókat alkalmaztunk a kellő szakmaiság, oktatási és nevelési feltételek megteremtése érdekében. A színes és egyben színvonalas programok lebonyolításához szükséges eszközök, anyagok beszerzése időben lezajlott. Gondot fordítottunk a projektindítással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítására.

 

2.

 

2022. július 15.

2. Mérföldkő:

Flashmob:  e rendezvény megvalósításával, a szervező iskolák az iskolai közösségek egységességének erősítését, valamint a tanulóik számára kulturális értékek fontosságát, közvetítését helyezték előtérbe. Esztergom belvárosi főterén rendezett látványos „összegyűlés” is ezekre kívánta felhívni a figyelmet. A résztvevők nemzeti színű pólókban, egységes kézmozdulatokkal, közösen énekelve adták át üzenetüket a közösség számára.

 

Babits-nap: megrendezésével, tanulók közös (tartalmas) kulturális programokkal ismerkedhettek meg, iskolai keretek között.

 

Sportnap: az egészséges életre való nevelés közvetítésnek szellemében valósult meg. Főként a biztonságos közlekedés szabályait sajátították el (játékosan) a gyerekek, és több közös mozgással járó feladatot végeztek.

     


Tábor megvalósítása: A „Ne lógasd a lábad” nyári tábor színes programjai a Petőfi Sándor Általános iskolában, valamint külső (városi) helyszíneken valósultak meg. A pedagógusok és a bevont partnerek interaktív és játékos módon igyekeztek megismertetni a gyerekekkel Esztergom kulturális és környezeti értékeit.

 

3.

2022. július 31.

3. Mérföldkő:

Projektzárás , az elszámolás, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került.