A tanév rendje szerint a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás dátuma: 2024. április 18-19. (csütörtök-péntek).

A szülők/törvényes képviselők 2024 szeptemberétől tankötelessé váló gyermekek iskolába való beiratkozását – a személyes ügyintézés előtt – előzetesen, online is elindíthatják. Az előzetes elektronikus jelentkezés nem váltja ki a személyes beiratkozást, de jelentősen meggyorsítja az ügyintézés folyamatát.
 
A beiratkozási folyamatot 2024. március 27. (szerda) 00:00 és 2024. április 19. (péntek) 18:00 óra között a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül kezdeményezhetik: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Az e-Ügyintézés felületén keresztül történő jelentkezés során a szülő/törvényes képviselő a rendszer által felkínált űrlapot kitöltve tudja megadni gyermeke beiratkozáshoz szükséges adatait, így könnyítve meg a személyes megjelenés során az ügyintézés folyamatát.
 
Az általános iskolai beiratkozás minden leendő elsőst érint. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 2024/2025. tanévben tanköteles lesz az a gyermek, aki 2024. augusztus 31-ig a 6. évet betölti, vagy már korábban betöltötte, és az előző nevelési évben 1 évet óvodában maradt. A 2024. augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltő tanulók 2017.09.01. – 2018.08.31. napja között születtek. Az ebben az időszakban született gyermekek tehát 2024-ben tankötelessé válnak. Kivételt az jelent, ha az Oktatási Hivatal döntése, vagy a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye alapján marad egy nevelési évet óvodában a gyermek.
A beiratkozás napján minden szülőnek/törvényes képviselőnek személyesen meg kell jelennie a köznevelési intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok, dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.
 
A beiratkozással kapcsolatos további tájékoztatást a köznevelési intézmények nyújtanak.
 
Az e-Ügyintézés érintett felületének használatához segítséget nyújt a KRÉTA Tudásbázis oldalán (https://tudasbazis.ekreta.hu) elérhető „Beiratkozás Általános Iskolába /Szülői tájékoztató 2024” dokumentum.
 
 
Muszela Szabolcs
tankerületi igazgató