Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Szerencsi Tankerületi Központ

Székhely, levelezési és számlázási cím, ügyfélszolgálat:

3900 Szerencs, Ondi út 1.

Telefon: +36 (47) 795-227

E-mail: eugkK3GZZc3plcmVuY3NAa2suZ292Lmh1

Adóigazgatási azonosító szám: 15835451-2-05

KSH statisztikai számjel: 15835451-8412-312-05

Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835453

Elnevezés: SZERENCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely: 3900 Szerencs, Ondi út 1.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361339

Ügyfélfogadási rend:

hétfő - csütörtök: 8:00 - 15:30

péntek: 8:00 - 12:00

Elérhetőségek
Tankerületi igazgató Szabó Árpád dZZzTO80i3cYDcWYXJwYWQuc3phYm9Aa2suZ292Lmh1 +36 47 795 228
Gazdaségi vezető Kontra Valéria IPEbDMMQPRoYVJedKB4wwcrdmFsZXJpYS5rb250cmFAa2suZ292Lmh1 +36 47 795 224
Szakmai helyettes Csejoszkiné Szabó Annamária SUwnfizjJN2cTYW5uYW1hcmlhLnN6YWJvLmNzZWpvc3praW5lQGtrLmdvdi5odQ== +36 47 795 229
Igazgatói Titkárság Tolnai Tünde, főosztályvezető BOet5clZQYdHVuZGUudG9sbmFpQGtrLmdvdi5odQ== +36 47 795 227
Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály Pozsonyi Nóra, főosztályvezető ChakExNCSPV8mj4mZ5ycbm9yYS5wb3pzb255aUBray5nb3YuaHU= +36 47 795 231
Gazdálkodási és Pályázati Főosztály Müllerné Borbély Andrea, főosztályvezető CZKURllbpNAuKOkkvZ5MlgyYYW5kcmVhLmJvcmJlbHkubXVsbGVybmVAa2suZ292Lmh1 +36 47 795 223
Üzemeltetési Főosztály Sztankai Róbert, főosztályvezető FmQBfSByhWUaYnAz9zrkZjczmUcm9iZXJ0LnN6dGFua2FpQGtrLmdvdi5odQ== +36 47 795 230

Törzskönyvi nyilvántartás adatai

Alapító okirat 2020

Alapító okirat

Szerencsi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2020

Szerencsi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Szerencsi Tankerületi Központ felettes szervei

A Szerencsi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok felsorolása

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást megállapító szakértői vélemény hatósági ügyintézésének rendje

A Szerencsi Tankerületi Központ közszolgálati szabályzata 2017-2021

A Szerencsi Tankerületi Központ közszolgálati szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 2017-2021

A Szerencsi Tankerületi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések rendje

A Szerencsi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ számviteli politikája

A Szerencsi Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ eszközök és források értékelési szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

A Szerencsi Tankerületi Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2021.

A Szerencsi Tankerületi Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2022.

Adatvédelem

Integritás

MNV Zrt. honlapja

III. Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2017

Elemi költségvetés 2018

Elemi költségvetés 2019

Elemi költségvetés 2020

Elemi kötségvetés 2021

Elemi kötségvetés 2022

Elemi kötségvetés 2023

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2023

Éves költségvetési beszámoló 2017

Éves költségvetési beszámoló 2018

Éves költségvetési beszámoló 2019

Éves költségvetési beszámoló 2020

Éves költségvetési beszámoló 2021

Éves költségvetési beszámoló 2022

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2019 évben

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2020-2022 évben

Határtalanul! Program Támogatott Intézmények 2019

Határtalanul! Program Támogatott Intézmények 2020

Létszámadatok

Tanulólétszám (tényleges, 2022. október 5.): 7.106 fő

Tanulólétszám (számított, 2022. október 5.): 7.471 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 25 fő


Adatvédelmi és információbiztonsági felelős


Neve: Dr. Fábián Ildikó

Elérhetősége: 3900 Szerencs, Ondi u. 1.

E-mail címe: aRvPgYyWu4NkmMZHIuZmFiaWFuaWxkaWtvQGdtYWlsLmNvbQ==