Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok


Tanulói létszám 2023.október elsejei állapot (tényleges): 19804 

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 47 fő

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról. 

A Monori Tankerületi Központ Reprezentativitást Megállapító Fóruma a 2022. szeptember 21. napján megtartott ülésén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott járási és megyei szintű reprezentativitást az alábbiak szerint állapította meg:

A Pedagógusok Szakszervezete a Monori járásban járási szinten reprezentatív

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 3/2021. (XII.21.)Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

A Monori Tankerületi Központ adatbázisai, nyilvántartásai


Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

MNV. Zrt. honlapjának elérhetősége

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kozma Gergely e.v. 52286010,

elérhetőség: https://gdprofessionals.hu/,

e-mail: sMNGYTvfgAmT72TQhMzNaW5mb0BnZHByb2Zlc3Npb25hbHMuaHU=,

telefon: 06303889943

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó adatok


Gazdálkodási adatok


Elemi költségvetés

Éves Költségvetési beszámoló

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

Közbeszerzési terv

Bruttó 50.000 Ft értéket meghaladó adományok listája:

Archívum

A „2021. évi zárszámadás – Magyarország 2021. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése” című ÁSZ jelentés  az Állami Számvevőszék honlapján érhető el:
https://www.asz.hu/dokumentumok/22061.pdf

Irányító szerv:

  • 2022 - től Belügyminisztérium 
  • 2016 - 2022 EMMI

Középirányító szerv: Klebelsberg Központ