Közérdekű adatok

Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok

Tanulói létszám 2021.október elsejei állapot (tényleges): 18952fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 50 fő

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról. 

A Monori Tankerületi Központ Reprezentativitást Megállapító Fóruma a 2022. szeptember 21. napján megtartott ülésén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott járási és megyei szintű reprezentativitást az alábbiak szerint állapította meg:

A Pedagógusok Szakszervezete a Monori járásban járási szinten reprezentatív

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 32/2017. (X.17.) sz. Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

MNV. Zrt. honlapjának elérhetősége

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kozma Gergely e.v. 52286010,

elérhetőség: www.adatorom.hu,

e-mail: YCaX7TYMZANNaW5mb0BhZGF0b3JvbS5odQ==,

telefon: 06303889943


Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2017.

Éves költségvetési beszámoló 2017.

Elemi költségvetés 2018.

Elemi költségvetés 2019.

Elemi költségvetés 2020.

Elemi költségvetés 2020. II.

Elemi költségvetés 2021.

Elemi költségvetés 2022.

Éves költségvetési beszámoló 2018.

Éves költségvetési beszámoló 2019.

Éves költségvetési beszámoló 2020.

Éves költségvetési beszámoló 2021.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020.01.01-2020.03.31.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020.04.01-2020.06.30.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020.07.01-2020.09.30.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020.10.01-2020.12.31.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. II.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. III.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. IV.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. I.

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések 2019.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020.03.19.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020. 07.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020. 08.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020. 11.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2020. 12.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2021. 01.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2021. 02.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2021. 07.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2021. 08.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2021. 11.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2021. 12.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2022. 01.

5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések 2022. 06.

Közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2019.

Közbeszerési terv 2020.

Közbeszerési terv 2021.

Menü

Navigáció