Közérdekű adatok

Készült az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Létszámadatok


Tanulói létszám 2022.október elsejei állapot (tényleges): 19362 

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 53 fő

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról. 

A Monori Tankerületi Központ Reprezentativitást Megállapító Fóruma a 2022. szeptember 21. napján megtartott ülésén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott járási és megyei szintű reprezentativitást az alábbiak szerint állapította meg:

A Pedagógusok Szakszervezete a Monori járásban járási szinten reprezentatív

Szervezeti Működési Szabályzat

Monori Tankerületi Központ 3/2021. (XII.21.)Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Monori Tankerületi Központ 1/2018. (V.31.) sz. Térítési díj szabályzata

Monori Tankerületi Központ 10/2017. (VI.20.) sz. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzata

A Monori Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok


Köznevelési statisztikai adatok elérhetősége

MNV. Zrt. honlapjának elérhetősége

Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kozma Gergely e.v. 52286010,

elérhetőség: www.adatorom.hu,

e-mail: DiaNPr7jJzYMJYaW5mb0BhZGF0b3JvbS5odQ==,

telefon: 06303889943

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó adatok


Gazdálkodási adatok


Elemi költségvetés

Éves Költségvetési beszámoló

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

5 millió forintot elérő,vagy meghaladó szerződések

Közbeszerzési terv

Archívum

A „2021. évi zárszámadás – Magyarország 2021. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése” című ÁSZ jelentés  az Állami Számvevőszék honlapján érhető el:
https://www.asz.hu/dokumentumok/22061.pdf

Irányító szerv:

Középirányító szerv: Klebersberg Központ

Menü

Navigáció