Készült: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Általános Közzétételi Listája alapján

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Kazincbarcikai Tankerületi Központ – ORGANOGRAM

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szervezeti egységeinek feladatai

I.3. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szervezeti egységei, vezetői elérhetőségek

I.4. Nem releváns

I.5. Nem releváns

I.6. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ intézményei

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége

I.8. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által alapított közalapítványok

I.9. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által alapított költségvetési szervek

I.10. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által alapított lapok

I.11. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ felettes/felügyeleti szervei

·     A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai (középirányító szerv):
Hivatalos neve: Klebelsberg Központ
Székhelye, postai címe: 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Elektronikus levélcíme: RCbuQswyS5Nc0rOdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlapja: https://kk.gov.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vkoISdQlUyfbCaVqZL2UzdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

·     A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai (irányító szerv):
Hivatalos neve: Belügyminisztérium
Székhelye: 1051, Budapest, József Attila utca 2-4.
Posta címe: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Elektronikus levélcíme: oxcZiur6ET2NINdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Honlapja: https://kormany.hu/belugyminiszterium

·     Az alapítói jog gyakorlója:
Magyarország Kormánya
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Archívum

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Kazincbarcikai Tankerületi Központra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök

·     Vonatkozó jogszabályok

·     Szervezeti és Működési Szabályzat

·     Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

·     Alapító okirat

·     Törzskönyvi alapadatok

Archívum

II.2. Nem releváns

II.3. Nem releváns

II.4. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ hatáskörébe tartozó hatósági ügyekről

II.5. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása

II.6. Adatbázisok, nyilvántartások

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ nem üzemeltet saját hatáskörben nyilvántartást.

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáira az adatkezelési szabályzatokban foglaltak az irányadóak:

·      22/2017. (06.23.) - A Kazincbarcikai Tankerület Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

·      27/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

·      28/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

·      34/2017. (08.28.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Adatvédelmi szabályzata

·      3/2021. (07.15.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

II.7. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ nyilvános kiadványai

II.8. Nem releváns

II.9. Nem releváns

II.10. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ hirdetményei, közleményei

II.11. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által kiírt pályázatok

II.12. A Kazincbarcikai Tankerületi Központnál végzett vizsgálatok, ellenőrzések

·      2019. évi zárszámadás - Magyarország 2019. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése

·      2022. évben a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági szakellenőrzés (nyilvántartási-, adatszolgáltatási-, bejelentési-, egészségbiztosítási járulék levonási-kötelezettség-, számfejtett pénzbeli egészségbiztosítási levonási ellátások)

·      2022. évben a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés (minimális eszközök és felszerelések meglétének a pedagógusi alkalmazási feltételeinek vizsgálata, osztály és csoportlétszámmal kapcsolatos szabályok követése)
Rakacai Általános Iskola
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

II.12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő neve: Tóth Péter
Elektronikus elérhetősége:
JPbrZjUvTFM72hYlOlMYWRhdHZlZGVsZW0ua2F6aW5jYmFyY2lrYUBray5nb3YuaHU=
Telefonos elérhetősége: 06-48 795-212

Integritás
Integritás tanácsadó neve: Éliás Anita
Elektronikus elérhetősége:
JcJvMQQidagFA7T3j3lMJaW50ZWdyaXRhcy5rYXppbmNiYXJjaWthQGtrLmdvdi5odQ==
Telefonos elérhetősége: 06-48 795-210

28/2017. (06.26.) - A Kazincbarcikai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

II.14-15. Statisztikai adatok

Köznevelési statisztikai adatok

Intézmények

Létszámadatok

Adatlap a NAIH felé teljesítendő éves jelentéshez

II.16. Közérdekű adatok hasznosítása

II.17. Nem releváns

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ szabályzatai

Intézkedési tervek

Kollektív Szerződések

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ költségvetései és éves beszámolói

III.1.1. Éves költségvetés

III.1.2. Éves költségvetési beszámoló

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022.I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások

III.4. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések

III.5. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.6. Az Európai Unió támogatásával és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések

Európai Uniós forrásból támogatott projektek

Egyéb projektek

III.7. A Kazincbarcikai Tankerületi Központ közbeszerzései

III.7.1. Éves közbeszerzési terv

III.8. Közbeszerzési összegzés