Törzskönyvi alapadatok

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

A Kaposvári Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok jegyzéke

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolája szegregációs ügyében hozott bírósági ítélet alapján végrehajtandó deszegregáció intézkedési terve

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolája deszegregációs intézkedési terve a 2018/2019-es tanévtől

A Kaposvári Tankerületi Központ Kaposvár Megyei Jogú Város általános iskolai feladatellátására vonatkozó hátrányos helyzetű tanulói csoportjainak integrációját elősegítő intézkedési terve 2020. 11. 23.

I. Szervezeti és Személyi Adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

https://kk.gov.hu/elerhetoseg-kap

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

https://kk.gov.hu/download/0/a6/03000/
szervezeti_struktura.pdf

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

https://kk.gov.hu/download/1/a7/23000/
szervezeti_egyseg_vez.pdf

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

https://kk.gov.hu/elerhetoseg-kap

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Tankerület esetében nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai https://kk.gov.hu/intezmenyeink-kap
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Tankerület esetében nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Tankerület esetében nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Tankerület esetében nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Tankerület esetében nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

https://kk.gov.hu/download/6/c6/03000/
Kaposv%C3%A1riTK%

Közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv 
2018. évi módosított közbeszerzési terv
2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv
2020. évi módosított közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv
2021. évi módosított közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2022. évi módosított közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2023. évi módosított közbeszerzési terv I.
2023. évi módosított közbeszerzési terv II.

Költségvetés
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés 2017.
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés 2018.
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés I. 2019. 
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés II. 2019.
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés I. 2020.
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés II. 2020.
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés 2021.
Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés 2022.
Kaposvári Tankerületi Központ 2023.évi elemi költségvetés
Kaposvári Tankerületi Központ módosított 2023.évi elemi költségvetés

Beszámoló
Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2017.
Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2018.
Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2019.
Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2020.
Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2021.
Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2022.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Létszámadatok
Létszámadatok a 2018. október 1-jei statisztika alapján
Létszámadatok a 2019. október 1-jei statisztika alapján
Létszámadatok a 2020. október 1-jei statisztika alapján
Létszámadatok a 2021. október 1-jei statisztika alapján
Létszámadatok a 2022. október 1-jei statisztika alapján

Intézményvezetői pályázatok 2022
Az Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott alábbi köznevelési intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskola
Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola
Intézményvezetői pályázatok 2022 - eredmények
Intézményvezetői pályázatok 2023