Törzskönyvi alapadatok

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

A Kaposvári Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok jegyzéke

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Kaposvári Tankerület felettes szervei

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolája szegregációs ügyében hozott bírósági ítélet alapján végrehajtandó deszegregáció intézkedési terve

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolája deszegregációs intézkedési terve a 2018/2019-es tanévtől

A Kaposvári Tankerületi Központ Kaposvár Megyei Jogú Város általános iskolai feladatellátására vonatkozó hátrányos helyzetű tanulói csoportjainak integrációját elősegítő intézkedési terve 2020. 11. 23.

Közbeszerzési terv 2020. módosítás

2020. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv 

2021. év Kaposvári Tankerületi Központl közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv módosítás

2022. évi közbeszerzési terv

2022. évi módosított közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés 2018.

Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2017.

Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2018.

Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés I. 2019. 

Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés II. 2019.

Elemi költségvetés 2017

Kaposvári Tankerületi Központ éves költségvetési beszámoló 2019.

Kaposvári Tankerületi Központ elemi költségvetés I. 2020.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Létszámadatok a 2018. október 1-jei statisztika alapján

Létszámadatok a 2019. október 1-jei statisztika alapján

Létszámadatok a 2020. október 1-jei statisztika alapján

Létszámadatok a 2021. október 1-jei statisztika alapján

Létszámadatok a 2022. október 1-jei statisztika alapján

Intézményvezetői pályázatok 2022
Az Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott alábbi köznevelési intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskola
Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola
Intézményvezetői pályázatok 2022 - eredmények

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
EFOP-3.1.6-16_2017-00015, Együtt működik, elektronikai oktatási eszközbeszerzése
EFOP-3.1.6-16_2017-00015, Együtt működik, oktatási eszközbeszerzés
EFOP-3.1.6-16-2017-00015, Együtt működik oktatási eszközbeszerzés
EFOP-3.1.6-16-2017-00015, vállalkozási szerződés képzési beszerzés
EFOP-4.1.3-17-2017-00062, Infrastruktúrális Fejl.a Kaposvári Kodály Z. Kp.-i Ált. Isk-ban
EFOP-4.1.3-17-2017-00192, Infrastruktúrális Fejl.a Kaposvári Táncsics M. Gimn-ban
EFOP-4.1.3-17-2017-00263 Infrastruktúrális Fejl.a Csurgói Eötvös József Ált. Iskolában
EFOP-4.1.3-17-2017-00187, Infrastruktúrális Fejl a Somogyszobi Ált. Isk.-ban
EFOP-4.1.2-17-2017-00038, Kivitelezői munkák, 1.sz. módosítás
EFOP-4.1.6-16-2017-00023, Kivitelezői munkák Kaposváron
EFOP-3.1.6-16-2017-00015, váll.szerz 1.sz. módosítás, képzési besz.