Általános közzétételi lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv

Alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835167
Elnevezés: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835169-2-06
KSH statisztikai számjel: 15835169-8412-312-06
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361439
Vezető: Miklós Anikó
Telefonszám: +36 (62) 795-202
Honlap: https://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
Elektronikus levélcím: qBLkNZpDQE2jGaG9kbWV6b3Zhc2FyaGVseUBray5nb3YuaHU=
Hivatali kapu: Rövid név:KLIK058000; KRID: 523507358

I.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai

I.3. A szerv vezetőinek neve, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztásának megnevezése, hivatali elérhetősége

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

I.6. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint szabályzatok, nyilvántartások

 • Alapító Okirat
 • Az alaptevékenységet, feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok
 • SZMSZ
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

II.2. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.3. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

II.4. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ pályázatai

II.5. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

II.6. Köznevelési Statisztikai adatok

 • Tankerületi központ kormánytisztviselői engedélyezett létszáma
  2022. október 1. napján: 43 fő
  Tanulói létszám (2022.október 01.): 11 140 fő
  (forrás: KIR-STAT adatszolgáltatás)

 • Tankerületi központ kormánytisztviselői engedélyezett létszáma
  2021.  október 1. napján: 49 fő
  Tanulói létszám (2021. október 01.): 11 249 fő
  (forrás: KIR-STAT adatszolgáltatás)

II.7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 

II.8. Közzétételi listák

 • A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.

III. Gazdálkodási adatok


III.1.1 Elemi költségvetés

III.1.2. Éves költségvetési beszámoló 

III.1.3. Közbeszerzési terv

III.2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 • 2022. I. negyedév
 • 2022. II. negyedév
 • 2022. III. negyedév

III.3. Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

III.4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések és egyéb projektek 


IV. További közérdekű adatok 

Integritás tanácsadó neve:

Dr. Soós Hajnalka Zsuzsanna

Levelezési cím:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.

A borítékon fel kell tüntetni: Integritás tanácsadó SK felbontásra!

E-mail cím:

IJMIHrxflbo3gTYenN1enNhbm5hLmhham5hbGthLnNvb3NAa2suZ292Lmh1

Hivatali telefonszám:

+36 (62) 795 218

 • A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Huszár Adrienn Éva

Levelezési cím:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.

A borítékon fel kell tüntetni: adatvédelmi tisztvieslő SK felbontásra!

E-mail cím:

oqglRlUxIOkpkZ510Mz0ZXZhLmFkcmllbm4uaHVzemFyQGtrLmdvdi5odQ==

Hivatali telefonszám:

+36 (62) 795 256