Szervezeti és személyzeti adatok

Törzskönyvi alapadatok, határozat, törzskönyvi kivonat

Alapító Okirat és mellékletei (A-258-1/2022)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési szabályzata

Létszámadatok

Tanulói létszám 2021. október elsejei állapot (tényleges): 11249  fő 
(forrás: KIR-STAT adatszolgáltatás)

Tankerületi központ kormánytisztviselői engedélyezett létszáma 2021.  október 1. napján: 49 fő 
(forrás: Statisztikai adatszolgáltatás)

Gazdálkodási adatok

2022. évi elemi költségvetés

2021. évi költségvetési beszámoló

2021. évi elemi költségvetés

2020. évi mérlegjelentés

2020. évi költségvetési beszámoló

2020. évi elemi költségvetés II

2020. évi elemi költségvetés I

2019. évi mérlegjelentés

2019. évi költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés II

2019. évi elemi költségvetés I

2018. évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2021

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2020

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2019

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2018

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2019. évi közbeszerzési terve (1. sz. módosítása, 2. sz. módosítása)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve (1. sz módosítása, 2. sz. módosítása, 3. sz. módosítása)

Szabályzatok

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2021. évi munkaterve

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 1/2021. (1.18.) számú Közszolgálati szabályzata

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 1/2022. (II.15.) számú Iratkezelés rendjéről szóló szabályzata

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve (2/2021.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata (6/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata (7/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata (8/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata (5/2022. IX.02.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata (10/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata (11/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata (2/2022.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata (13/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve (14/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata (15/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata (16/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Számviteli politikája
(8/2021. X.05.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata (7/2022. IX.02.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata (19/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata (20/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata (21/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata (5/2021. IX. 16.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata (23/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata (24/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata (25/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Bizonylati rendje (4/2022. IX. 02.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ számlarendjéről (27/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata (28/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata (29/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata (30/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata (31/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata (6/2021. IX. 16.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata (3/2020. IX.17.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetőségei:

Név: dr. Soós Hajnalka Zsuzsanna
E-mail cím: BhdTBRJuEKkL5Q2FOMenN1enNhbm5hLmhham5hbGthLnNvb3NAa2suZ292Lmh1 
Levelezési cím:
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
A borítékon fel kell tüntetni: Integritás tanácsadó SK felbontásra!

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselő és esélyegyenlőségi referens és elérhetőségei:

Név: dr. Korsós Ágnes
E-mail cím: NDHLjH3mNcYWduZXMua29yc29zQGtrLmdvdi5odQ==
Levelezési cím:
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
A borítékon fel kell tüntetni: adatvédelmi tisztvieslő SK felbontásra!