Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv

Alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835167
Elnevezés: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835169-2-06
KSH statisztikai számjel: 15835169-8412-312-06
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361439
Vezető: Miklós Anikó
Telefonszám: +36 (62) 795-202
Honlap: https://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
Elektronikus levélcím: VFWg5WGZZIaG9kbWV6b3Zhc2FyaGVseUBray5nb3YuaHU=
Hivatali kapu: Rövid név:KLIK058000; KRID: 523507358

I.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai

I.3. A szerv vezetőinek neve, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztásának megnevezése, hivatali elérhetősége

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

I.6. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint szabályzatok, nyilvántartások

II.2. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.3. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

II.4. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ pályázatai

II.5. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

II.6. Köznevelési Statisztikai adatok

II.7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 

II.8. Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok


III.1.1 Elemi költségvetés

III.1.2. Éves költségvetési beszámoló 

III.1.3. Közbeszerzési terv

III.2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

III.3. Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

III.4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések és egyéb projektek 


IV. További közérdekű adatok 

Integritás tanácsadó neve:

Dr. Soós Hajnalka Zsuzsanna

Levelezési cím:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.

A borítékon fel kell tüntetni: Integritás tanácsadó SK felbontásra!

E-mail cím:

EwkAXIKjHwWal8rWmlQDDZenN1enNhbm5hLmhham5hbGthLnNvb3NAa2suZ292Lmh1

Hivatali telefonszám:

+36 (62) 795 218

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Huszár Adrienn Éva

Levelezési cím:

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.

A borítékon fel kell tüntetni: adatvédelmi tisztvieslő SK felbontásra!

E-mail cím:

OvwGUY5MzlWDYWRhdHZlZGVsZW1obXZAa2suZ292Lmh1

Hivatali telefonszám:

+36 (62) 795 256

Menü

Navigáció