Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Tatabányai Tankerületi központ intézményeiben

A pályázat fő célja 2018. és 2019. június utolsó két hetében, napközis és bentlakásos képzésekkel formális és informális képzési módszertan megvalósítása az oktatási feladatot ellátó köznevelési intézményekben.

A megvalósítás során 3.523 tanuló vesz részt formális és informális képzési módszertanban. A konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése valósul meg összesen 21 közoktatási intézménybe. A köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A konstrukció célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

A foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A megvalósításban résztvevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által biztosított képzések alkalmával sajátítják el a szükséges szakmai tudást. A tervezett programok esetében szintén az Oktatási Hivatal együttműködésével kerülnek biztosításra a tanulók fejlesztését célzó programok. A tervezett programokhoz eszközbeszerzés kerül megvalósításra. A projekt tervezett kezdési dátuma: 2018.03.01.

Az Esztergomi Tankerületi Központ 2019. június 3-4. hetében 4 intézmény bevonásával, 6 feladatellátási helyen, 435 tanuló bevonásával történik a formális és informális képzési módszertan. Az Esztergomi Tankerületi Központ 17.780.834 Ft összegű forrás bevonásával valósítja meg a pályázatot. 

A tanulók számára biztosított változatos, élményekben gazdag közösségi programok a tanórák kötöttségétől eltérően, játékos módszerekkel kerülnek megvalósításra. 

Kedvezményezett neve: Tatabányai Tankerületi Központ
Konzorciumi partner neve: Esztergomi Tankerületi Központ
Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Tatabányai Tankerületi központ intézményeiben
A támogatás összege: 175 560 559 Ft
Konzorciumi partner támogatási összege: 17 780 834 Ft 
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása: napközis és bentlakásos képzésekkel formális és informális képzési módszertan megvalósítása
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: