Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A pályázat célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A projekt kezdési dátuma: 2018.01.01.

A Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg a projekt során:

1.    Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub): Adjuk elő magunkat!; Ékszerkészítő foglalkozás; Kerámia foglalkozás; Tűzzománc foglalkozás; Gitár foglalkozás; Ügyes kezek szakkör, kézműves foglalkozás; Színházi világ szakkör;

2.    Sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása: Tavaszi akadályverseny; Őszi akadályverseny; Osztálykupa (kispályás foci); Mozdulj! Családi vetélkedő; "Van egy kereked," ügyességi versenyek; Mikulás kupa; Válassz és mozogj! Sportágválasztást segítő foglalkozás;

3.    Hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása: Barangolás a múltba projekthét rendezvénysorozat; Szüreti mulatság; Karácsonyváró műsor; Magyar Kultúra Napja; Március 15.; Gyermeknap; Falunap;

4.    Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok: Ki tud többet Bozóky Mihályról? vetélkedő; Ének ünnepe vetélkedő; Versmondó vetélkedő; Ki mit tud? vetélkedő; Természetvédelmi vetélkedő; Tréfás farsang vetélkedő; Rajzverseny meghirdetése a „Festői Dunakanyar” témakörben; "Olvass-nézz-játssz!" foglalkozás;

5.    Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.): Nyelvtanulás MÁSKÉNT szakkör; Főző szakkör;

6.    Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. főzőklub, egészségügyi alapismeretek): Egészségünk a tét!;

7.    Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert): Pál völgyi barlang (Budapest) kirándulás; Gördülő tanösvény (Királyrét) kirándulás; Mogyoróhegy (Visegrád) kirándulás; Vértesi kirándulás; Strázsahegy kirándulás; Kölcsönkaptuk a Földet foglalkozás megtartása.

Kötelező feladatokon felül vállalt tevékenységek
a) Pedagógusok felkészítése: a programban résztvevő köznevelési intézmények, pedagógusai számára; 
b) A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok befogadása érdekében.

A tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése.

Kedvezményezett neve: Esztergomi Tankerületi Központ
Konzorciumi partner neve: "Pilismarótért" Alapítvány
Projekt címe: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában
A támogatás összege: 75 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása: Közösségi tér, közösségi együttműködés a köznevelési intézményben. Tevékenységek előkészítése, megvalósítása, pedagógusok felkészítése, a köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00016