ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tankerületi Tanács
Antiszegregációs Csoportja

SZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

TANKERÜLETI TANÁCS

ANTISZEGREGÁCIÓS CSOPORTJA

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a tankerületi tanácsok állandó munkacsoportjaként működő antiszegregációs munkacsoportok létrehozását a tankerületi központokban.

A csoport feladata az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításának figyelemmel kísérése, elősegítése, ezen a területen a Tankerületi Tanács munkájának segítése, szakmai véleményezés, javaslattétel. Feladata a szakmai támogató munka alapját képező statisztikai adatok, szakmai anyagok stb. megismerése, elemzése, értékelése, szükség esetén egyeztetések kezdeményezése, lefolytatása.

Az Esztergomi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának Antiszegregációs Csoportja 2018. december 19-én alakult meg.

A Csoport állandó tagjai a tankerületi munkatársakon kívül a tankerület különböző iskolatípusait képviselő vezető beosztású pedagógusok: általános iskola, gimnázium, egységes módszertani intézmény, alapfokú művészeti iskola egyaránt képviselve van a csoportban. A tagok között a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő, valamint hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésében-oktatásában és a tehetséggondozásban nagy gyakorlatot és tapasztalatokat szerzett kollégákat üdvözölhetünk. A tagok megbízása öt évre szól.

A csoport munkájában állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a HÍD Szociális, Család-, és Gyermekjóléti Központ munkatársa, akinek a szociális problémák kapcsán és az újonnan felállt iskolai szociális munkás hálózat hatékony működtetésében különösen számítunk javaslataira.

 Esztergom, 2019. január 15.