Közérdekű adatok

Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835211

Elnevezés:

KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835217-2-42

KSH statisztikai számjel:

15835217-8412-312-01

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361395

Vezető:

dr. Hicz János

Kinevezés kezdete:

2023.12.01.

Fejezet:

BELÜGYMINISZTÉRIUM


Irányító / felügyelet:

Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila utca 2-4.)

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: +36-1-441-1000

Fax: +36-1-441-1437

Középirányító:

799656 KLEBELSBERG KÖZPONT (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46)

Alapítói jog gyakorlója:

736239 KORMÁNY (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)


Közbeszerzések:

1. Fotovoltaikus rendszerek

·         A KEHOP-5.2.11. pályázat keretében fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban

·         Eljárás megindítása, jegyzőkönyv a beérkezett ajánlatok bontásáról

2. Gyorsszolgálati szerelési és javítási munkálatok elvégzése

·         A Kelet – Pesti Tankerületi Központ kezelésében álló épületek vonatkozásában felmerülő azonnali elhárítást igénylő gyorsszolgálati szerelési és javítási munkálatok elvégzése

3. Földgáz beszerzése

·         Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

4. VEKOP-7.3.3-17-2017-00007 pályázat

·         IKT KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉVEL TÁMOGATOTT ÚJ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE projekt

·         Business and Games Kft eszközök adásvételi szerződés

·         Civil Centrum változásmenedzsment megbízási szerződés

·         dr Marton Ida jogi szakértelem

·         Neumann SNI vállalkozási szerződés

·         Prisznyák András közbeszerzés

·         SPS Lead szakmai terv vállalkozási szerződés

·         FTC futsal disszemináció vállalkozási szerződés

·         Lőrincz György VR, ének-zene, ped. módszertan vállalkozási szerződés

Ajánlattételi felhívások:

·         A Kelet-Pesti Tankerületi Központ a 2022/2023 tanév iskolatej beszerzésére az óvóda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján ajánlattételi felhívással él az alábbi, fenntartása alatt álló köznevelési intézmények tekintetében a 2022/2023 tanévet érintően.

·         Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolagyümölcs és iskolazöldség szállítására vonatkozóan

·         Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet alapján iskolagyümölcs és iskolazöldség szállítására vonatkozóan

·         A földművelésügyi miniszter óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelete alapján tejtermékek szállítására vonatkozóan

·         A földművelésügyi miniszter óvoda- és iskolatej program szzabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelete alapján tejtermékek szállítására vonatkozóan

A Kelet-Pesti Tankerületi Központra vonatkozó alapvető jogszabályok:

·         134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet - az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

·         2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről

·         229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

·         20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

·         326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról”

 

Archív anyagok:

5millió Ft feletti szerződések:

Elemi költségvetés:

Éves beszámolók:

Közbeszerzési terv:

Létszámadatok:

Menü

Navigáció