Közérdekű adatok


TÖRZSKÖNYVI ALAPADATOK

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835013
Elnevezés: BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835011-2-42
KSH statisztikai számjel: 15835011-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361340
Vezető: Tóth János tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2024. 04.22. 
Fejezet: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Felettes szerv

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím:

1903 Budapest, Pf.: 314.

Központi telefonszám: +36 1 441 1000
Központi e-mail: teKhlaklFCgMvcccI8IDYUUBNmdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==
Ügyfélszolgálat: 1818
Honlap: https://kormany.hu/belugyminiszterium

Felettes szerv (archív)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  (2017-2022)

Székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Központi telefonszám: (06-1) 795-4755
Központi e-mail: ugyfelszolgalat @emmi.gov. hu
Honlap: https://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/

Középirányító szerv

KLEBELSBERG KÖZPONT

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Postai cím:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Központi telefonszám: +36 1 795 1170
Központi e-mail: RsIp2jTdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Tanulói létszám (tényleges) a 2022/2023-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján 22.958 fő
Pedagógusok létszáma (tényleges) a 2022/2023-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján:

2.518 fő

Tecchnikia dolgozók létszáma (tényleges) a 2022/2023-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján: 339 fő
Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők száma (tényleges) a 2022/2023-es tavév KIR STAT október 1-jei adatok alapján: 321 fő
Tankerületi dolgozók száma: 51 fő
Archív adatok: Létszámadatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A szervezete hivatalos neve: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Székhely/postai cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.     
Telefonszám: (1) 7958113
E-mail cím: fvJJJAY4YkQDYmVsc29wZXN0QGtrLmdvdi5odQ==
Honlap: https://kk.gov.hu/belsopest
Ügyfélszolgálat címe, elérhetősége: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.    SThsyuYEBbG4TT3lYmVsc29wZXN0QGtrLmdvdi5odQ==
Ügyfélfogadás rendje: Ügyfélfogadási rend
Ügyfélszolgálati vezető: nem releváns
Szervezeti struktúra: Szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: lásd.SZMSZ
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egység vezetői
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetőségei
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai   A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége: Információbiztonsági felelős
Esélyegyenlőségi referens neve és elérhetősége: Esélyegyenlőségi referens
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége:
Integritás adatlap:
Integritás tanácsadó

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapító okirat 202420232022, 2020
Törzskönyvi kivonat 20242022, 2021
Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ (2021)
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A Belső-Pesti Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét érintő joganyag
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (2022)
Adatkezelés Adatkezelési tájékoztató
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) Nyilvántartások listája
Ügyrendek, működési rendek A Belső-Pesti Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának ügyrendje
Hatósági ügyek rendje
Tájékoztató a hatósági ügyekről
Letölthető formanyomtatvány
Esélyegyenlőséghez kapcsolódó dokumentumok: Deszegregációs Intézkedési terv
A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Térítési díj és Tandíj Szabályzat (2020)
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat 2023. 
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat 2023.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NAIH Adatszolgáltatás 2023.
A közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről szóló szabályzat 2023.
Archiválási szabályzat Archiválási szabályzat 2023.
Közlemények, hirdetmények A Belső-Pesti Tankerületi Központ mellett működő Területi Reprezentativitást Megállapító Bizottság közleménye 2022
                                             
A Belső-Pesti Tankerületi Központ mellett működő Területi Reprezentativitást Megállapító Bizottság közleménye 2021
HÍREK: https://kk.gov.hu/hirek-belsopesti

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó (archív) adatok

Archív szabályzatok Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2018
A közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adat megismerésének rendjéről szóló szabályzata (2017)
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  NAIH adatszolgáltatás 2020
 NAIH adatszolgáltatás 2021               NAIH Adatszolgáltatás 2022

III. Gazdálkodási adatok

A szerv éves költségvetése 2024, 20232022, 2021, 2020-1, 2020-2, 2019-1, 2019-2, 2018, 2017
A Tankerületi Központnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024.I.negyedév, 2023.IV.negyedév,        2023.III.negyedév2023.II.negyedév, 2023.I.negyedév, 2022.IV.negyedév, 2022.III.negyedév,2022.II.negyedév, 2022.I.negyedév
A szerv éves költségvetési beszámolója 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája 2022-2024.    2019/2020, Letöltés
 Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések „Gyakorló iskolák infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.2.3-22-2022-00011 azonosítószámú „Együtt a jövő pedagógusaiért” – gyakorló iskoláink infrastrukturális megújítása, fejlesztése
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  2024. évi közbeszerzési terv-módosítás   2024. évi közbeszerzési terv             2022. évi közbeszerzési terv             Összegzés-közbeszerzési eljárás  végeredménye 2022

IV. Egyéb (nyilvános dokumentumok, adatbázisok)

Közadatkereső https://kozadat.hu/kereso/
Oktatási Intézmények adatbázisa-KIR intézménykereső https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

Menü

Navigáció