„Gyakorló iskolák infrastrukturális fejlesztése” című
EFOP-4.2.3-22-2022-00011 azonosítószámú
„Együtt a jövő pedagógusaiért” – gyakorló iskoláink infrastrukturális megújítása, fejlesztése

Gyakorló iskolák infrastrukturális fejlesztése” című
EFOP-4.2.3-22-2022-00011 azonosítószámú
„Együtt a jövő pedagógusaiért” – gyakorló iskoláink infrastrukturális megújítása, fejlesztése


A projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

Projektidőszak: 2022.09.04-2023.08.31.

Projekt költségvetés: 500 000 000 Ft, mely 100% mértékű, vissza nem térítendő támogatás

A projekt kedvezményezettje: Belső-Pesti Tankerületi Központ

A projekt megvalósítási helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1071. Budapest, Damjanich utca 6.

A projekt célja: a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerének, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása.
A tervezett fejlesztésekkel vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, csökkentve ezzel a pedagógushiányt.

A fejlesztés indokolt, mivel

  •  A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az intézmény megalakítása óta részt vesz a pedagógus hallgatók gyakorlati oktatásában,
  • A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 4. mellékletében foglaltak szerint létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenleg is ellátja az ELTE, Károli Gáspár Egyetem és számos más egyetem tanító, tanár és gyógypedagógus hallgatóinak gyakorlati képzését.
  • Megállapodás alapján működik együtt a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziummal, a pedagógus-jelöltek gyakorlati felkészítésének módszertani fejlesztésében, gyakorlati tapasztalatainak megosztásában.
  • Rendelkezik az együttműködéshez szükséges pedagógus (felelős vezető, vezető pedagógus) feltételekkel, a 2021/2022- es tanévben több mint 288 fő tanító és gyógypedagógus szakos és 7 fő tanár szakos hallgató végezte gyakorlatát az intézményben.
  • Rendelkezik az együttműködés megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételekkel, azonban a hallgatói gyakorló terek, a pedagógushallgatók által használt eszközök hiányosak vagy elavultak, az építmény állaga megújításra, korszerűsítésre szorul.


A pályázat keretében tervezett fejlesztés megvalósulásával a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képessé válik a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési-oktatási környezet magasszintű biztosítására, különösen a tanulást segítő és a közösségi terek tekintetében.

Jelen pályázat konzorciumi együttműködési megállapodással jött létre. A konzorcium tagja a Kaposvári Tankerületi Központ és a Belső-Pesti Tankerületi Központ. Az együttműködés alapja a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium között kialakult, a hallgatói gyakorlati képzést szolgáló pedagógiai együttműködés.

A fejlesztés eredményeként az intézmény 30 db tanterme és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, folyosók, tanári szobák felújítása valósul meg. A tantermek új digitális eszközökkel, korszerű tanulói és tanári asztalokkal, székekkel, a taneszközök tárolására alkalmas szekrényekkel bővülnek. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a korszerű hallgatói munkaállomás kialakulásához, elősegítve ezzel a pedagógusképzés eredményességét, a pedagógus pálya iránti érdeklődés és elkötelezettség növekedését.