Projekt hírek

2021. május 20. 9:32

A Magyar Falu Program nyertes pályázatai

A Magyar Falu Program nyertes pályázatai

2020. július 28. 9:35

EFOP-3.2.3-17-2017-00028

Digitális környezet kialakítása a köznevelésben

2020. július 28. 9:24

EFOP-3.1.6-16-2017-00005

EGYÜTT A FEJLESZTÉSBEN AZ ESÉLYTEREMTÉSÉRT

2020. június 11. 14:35

A Napkori Jósika Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében.

EFOP-4.1.2-17-2017-00088

2020. június 10. 13:15

Együtt, testvérként a Bárczi Sulival.

EFOP-3.1.8-17-2017-00187

2019. december 31. 13:12

Jóra termett nép honában egy a szív, az akarat

EFOP-1.3.9-17-2017-00083

2019. szeptember 30. 15:01

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő programok megvalósítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeiben

EFOP-3.3.5-17-2017-00033

2019. augusztus 1. 12:05

EFOP-3.11.1-17-2017-00029

Szülő Suli- a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ 4 feladatellátási helyének intézményeiben.

2019. május 10. 14:38

Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban.

EFOP-4.1.3-17-2017-00392

2019. május 10. 9:54

Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

EFOP-4.1.3-17-2017-00397