Projekt hírek

2019. május 10. 8:02

Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégiumában.

EFOP-4.1.3-17-2017-00401

2019. május 10. 8:00

Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése.

EFOP-4.1.3-17-2017-00399

2019. május 10. 7:57

Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Kollégiumának infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00454

2018. április 14. 9:14

Adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül tárgyú, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás dokumentumai

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében Európai Uniós támogatásban részesült, az általa fenntartott 10 oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A támogatásból megvalósuló beruházás során az intézményekbe betervezett bútorok beszerzése érdekében a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, uniós értékhatárt el nem érő értékű nyílt közbeszerzési eljárásában kívánja kiválasztani a gazdasági szereplőket, melynek érdekében Ajánlattételi felhívást tett közzé.

2018. január 19. 15:58

Ajánlattételi felhívás bontási dokumentumai (EFOP-4.1.3-17)

Az ajánlatok bontását követő, Kbt. 115. § (7) bekezdés szerinti dokumentumok.

2017. december 28. 15:15

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok (EFOP- 4.1.3-17)

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében Európai Uniós támogatásban részesült, az általa fenntartott 10 oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatainak elvégzése érdekében a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás keretében kívánja kiválasztani a gazdasági szereplőket, melynek érdekében Ajánlattételi felhívást tesz közzé.

2017. szeptember 1. 11:21

A NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN

A Napkori Jósika Miklós Általános Iskolában a hátránykompenzáció, és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében nagy volumenű infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amelynek kivitelezéséhez a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 639 508 320 Ft összegű támogatást biztosít. A projekt eredményeként megvalósul az intézményben az oktatás a megfelelő körülményeinek biztosítása, illetve a kedvező tanulási környezet megteremtése, amely minden egyes gyermek/ fiatal személyes, szakmai, társadalmi boldogulásának, életminőségének záloga.

Sajtóközlemény

A NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ A NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE