Projekt hírek

2017. december 28. 15:15

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok (EFOP- 4.1.3-17)

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében Európai Uniós támogatásban részesült, az általa fenntartott 10 oktatási intézmény infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatainak elvégzése érdekében a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás keretében kívánja kiválasztani a gazdasági szereplőket, melynek érdekében Ajánlattételi felhívást tesz közzé.

2017. szeptember 1. 11:21

A NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN

A Napkori Jósika Miklós Általános Iskolában a hátránykompenzáció, és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében nagy volumenű infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amelynek kivitelezéséhez a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 639 508 320 Ft összegű támogatást biztosít. A projekt eredményeként megvalósul az intézményben az oktatás a megfelelő körülményeinek biztosítása, illetve a kedvező tanulási környezet megteremtése, amely minden egyes gyermek/ fiatal személyes, szakmai, társadalmi boldogulásának, életminőségének záloga.

Sajtóközlemény

A NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ A NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE