Elektromos rendszerek megújítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ 3 intézményében


Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Nyíregyházi Tankerületi Központ sikeresen pályázott, a fenntartásában álló 3 intézmény elektromos hálózatának felújítására a minőségi, korszerű oktatási-nevelési környezet kialakítása érdekében. Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával 146 140 055 forintból valósulhatnak meg a fejlesztések.


A projekt kezdő időpontja: 2023. február 01.

A projekt tervezett befejező időpontja: 2023. augusztus 31.

A pályázat támogatási intenzitása 100%

A projekt célja a Nyíregyházi Tankerület Központ fenntartásában lévő 3 intézmény elektromos hálózatának felújítása. A fejlesztés során tervezett tevékenységek kiterjednek az érintett intézmények elektromos hálózatának megújítására, üzembiztonságossá tételére. A fejlesztés eredményeként megvalósul a fő- és szintelosztók felújítása, új áramkörök kiépítése, tantermek, közösségi terek, tornatermek, kiszolgáló helyiségek elektromos hálózatának korszerűsítése.

A beruházásnak köszönhetően az érintett intézmények elektromos infrastruktúrája alkalmassá válik a későbbi digitális pedagógiai módszertani fejlesztésekre, így bővítve a gyerekek felkészítésének lehetőségét a 21. századi technológiai fejlődések nyomán bekövetkező változásokra.

Érintett intézmények:

- Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

- Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A projekt előrehaladásáról a https://kk.gov.hu/projektek-nyiregyhaza weboldalon folyamatos tájékoztatást nyújtunk.