Törzskönyvi adatok

Sárvári Tankerületi Központ Alapító Okirata

SZMSZ

Összesített tanuló létszám 2016. október 01-i adatok alapján

Tankerületi központban dolgozó munkatársak összesített létszáma

Elemi költségvetés / Költségvetési beszámoló:

Közbeszerzési tervek:

KEHOP-5.2.10-16-2016-00076

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések

Sárvári Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése

Adatkezelési tájékoztatók: