1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név Sárvári Tankerületi Központ
2. Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
3. Postacím 9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
4. Telefonszám +36 95 795 220
5. Faxszám -
6. Központi elektronikus levélcím WwbuNEJOJT4Dm0Vc2FydmFyQGtrLmdvdi5odQ==
7. A honlap URL címe https://kk.gov.hu/sarvar
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége ld. székhely
9. Ügyfélszolgálati vezető ld. 1.1.4
10. Az ügyfélfogadás rendje

kizárólag telefonos egyeztetést követően
Hétfő-péntek: 10:00-11:30


1.1.2. Szervezeti struktúra

 • Szervezeti ábra: A Sárvári Tankerületi Központ SzMSz-nek 1. sz. melléklete tartalmazza
 • Szervezeti egység feladatai: A Sárvári Tankerületi Központ SzMSz-nek VI. fejezete tartalmazza.

1.1.3. A szerv vezetői

1.1.4. Ügyfélkapcsolati vezető

1.1.5. Testületi szerv

 • nem releváns

1.2. A felügyelt költségvetési szervek (ARCHÍVUM)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 • nem releváns

1.4. A szerv által alapított közalapítványok

 • nem releváns

1.5. Alapított lapok

 • nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (ARCHÍVUM)

1.7. Alapított költségvetési szerv

 • nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Törzskönyvi adatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR) 835398
Elnevezés SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám 15835396-2-18
KSH statisztikai számjel 15835396-8412-312-18
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI) 361728
Vezető Rozmán László
Kinevezés kezdete 2016.11.30
Fejezet XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Törzskönyvi alapadatok - ARCHÍVUM


2.1.1. Alapító okirat

2.1.2. Az alaptevékenységet, feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (ARCHÍVUM)

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendje

2.3. Közszolgáltatások (ARCHÍVUM)

2.3.1 Térítési díj szabályzat

2.4. A szerv nyilvántartásai (ARCHÍVUM)

2.5. Nyilvános kiadványok

 • A Sárvárii Tankerületi Központ nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal

2.6. Döntéshozatal, ülések

 • nem releváns

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 • nem releváns

2.8. Pályázatok

 • Nincs megjeleníthető pályázat

2.9. Hirdetmények

2.10. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai (ARCHÍVUM)

2.11. Közérdekű adatok igénylése

2.11.1. Közérdekű adatok igénylésének rendje, az igénylés benyújtására szolgáló elérhetőségek

2.11.2. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai (ARCHÍVUM)

2.11.3. Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó feltételek és szerződések

 • nem releváns

2.12. Közzétételi listák

A Sárvári Tankerületi Központra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2. Működéssel kapcsolatos statisztikai adatok

Létszámadatok

 • Tankerületi központ dolgozói létszáma: 21 fő
 • Tényleges tanulói létszám (2023.10.01.): 6 837 fő
 • Számított tanulói létszám (2023.10.01.): 8 076 fő

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

3.2.2. Éves költségvetési beszámolók

3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.3.2. Támogatások

A Tankerületi Központ által nem került sor az Áht. szerinti, ellenérték nélküli támogatás kifizetésére

3.3.3. Ötmillió forintot elérő értékű szerződések

3.3.4 Koncessziók

 • nem releváns

3.3.5. Egyéb, ötmillió forintot elérő kifizetések nem alapfeladatok ellátására

 • nem releváns

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.4. Közbeszerzési információk

3.5. Adományok

4. További közérdekű adatok

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról.

A Sárvári Tankerületi Központ Reprezentativitást Megállapító Fóruma a 2022. augusztus hó 17. napján megtartott ülésén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 7. § (1) bekezdés b.) pontjában szabályozott járási és megyei szintű reprezentativitást az alábbiak szerint állapította meg:

 •  A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete a kőszegi járásban járási szinten reprezentatív.
 • A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete a celldömölki járásban járási szinten reprezentatív.

Tájékoztató

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, bejelentők és bejelentéssel érintettek, bejelentéssel kapcsolatban információval rendelkezők jogairól.

Köznevelési Statisztikák

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírja, hogy a köznevelési információs rendszer (KIR) részeként működtetett intézménytörzs tartalmazza a köznevelési intézmények, továbbá azok fenntartóinak közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.

A Sárvári Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetőségei
Varga Imréné
Telefon: +36 95 795 210
e-mail: zwtCaGjGw40NxOaW1yZW5lLnZhcmdhQGtrLmdvdi5odQ==

Információbiztonsági felelős elérhetőségei:
Németh Zoltán Csaba
Telefon: +36 95 795 209
e-mail: fRycoqo8xYMTc110Y3NhYmEuem9sdGFuLm5lbWV0aEBray5nb3YuaHU=

Védelmi és biztonsági igazgatási tisztviselő elérhetősége:
Németh Zoltán Csaba
Telefon: +36 95 795 209
e-mail: zUhVqh6ZTccNJY3NhYmEuem9sdGFuLm5lbWV0aEBray5nb3YuaHU=

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Neulisztné Dr. Czimber Katalin
9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
Telefon: +36 95 795 235
e-mail: rxYUzNIJjBHTAly5jZ0rYa2F0YWxpbi5jemltYmVyLm5ldWxpc3p0bmVAa2suZ292Lmh1

Adatkezelési tájékoztatók: