Szervezeti és személyzeti adatok

Felügyeletet biztosító intézmények listája (A nem állami fenntartású intézmények tanulói számára is)

Törzskönyvi alapadatok, határozat, törzskönyvi kivonat

Alapító Okirat és mellékletei (31687-2/2019/PKF)

Alapító Okirat és mellékletei (42193/2017)

Alapító Okirat és mellékletei (61789/2016)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési szabályzata

Létszámadatok

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ felépítése és működése

Tanulói létszám 2020.október elsejei állapot (tényleges): 11029  fő

Tankerületi központ kormánytisztviselői létszáma 2020. október 1.: 49 fő

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (tényleges): 11077  fő

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (számított): 11618  fő

Fejlesztési terv

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fejlesztési terve

Gazdálkodási adatok

2019. évi elemi költségvetés II

2019. évi elemi költségvetés I

2018. évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi költségvetési beszámoló

2017. évi elemi költségvetés

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által nyújtott támogatások 2017-től

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2019

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2018

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 5 millió Forint feletti szerződések 2017

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2019. évi közbeszerzési terve (2. sz. módosítás 10.04)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2019. évi közbeszerzési terve (1. sz. módosítás 07.04)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2019. évi közbeszerzési terve (03.31)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve (3. sz. módosítás)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve (2. sz. módosítás)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve (1. sz. módosítás)

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2017. évi közbeszerzési terve

Szerződések

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív Szerződése

Szabályzatok

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2021. évi munkaterve

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 1/2021. (1.18.) számú Közszolgálati szabályzata

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közbeszerzési Szabályzata (1/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata (2/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve (4/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata (5/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata (6/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata (7/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata (8/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata (9/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata (10/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata (11/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata (12/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata (13/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve (14/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata (15/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata (16/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Számviteli politikája (17/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata (18/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata (19/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata (20/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata (21/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata (22/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata (23/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata (24/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata (25/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Bizonylati rendje (26/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ számlarendjéről (27/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata (28/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata (29/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata (30/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata (31/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata (32/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata (33/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata (34/2017.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata (2/2018.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsa működési rendjének alapvető szabályairól (3/2018.)

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata (3/2020. IX.17.)

Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ integritás tanácsadója és elérhetőségei

Deszegregációs Intézkedési Terv