Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Csökmőn

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00076

Támogatás összege (Ft): 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31.- 2019.12.30.

Konzorciumi partner: Csökmői Sárkány Népfőiskolai Egyesület

Együttműködő partnerek:

Csökmői Sportegyesület

Faluház és Könyvtár

Játéksziget Óvoda

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósuló projekt célja, hogy a csökmői ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával. A családokkal, ifjúsági, és a településen aktív szereppel bíró civil szervezetekkel és közösségekkel, illetve a gazdasági szereplőkkel ennek érdekében folyamatos helyi együttműködéseket alakítson ki. A tevékenységek legfőbb színtere, az iskola, ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, és ahol az 1912 fős Csökmő rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. A pályázat a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Ezen célokat a projekt az alábbi tevékenységek megvalósításával kívánta elérni:

Kötelezően választható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket valósította meg:

1. művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)

2. sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása

3. hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása

4. egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)

5. tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.),

6. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)

Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében

Az intézményből hat pedagógus ismerete gyarapodott az Önismereti – és személyiségfejlesztő tréning + Digitális írástudás témakörben továbbképzés jóvoltából a projekt részeként.

A projekt sikeres megvalósulását 11 önkéntes és 2 fogyatékkal élő segítette.

A pályázat keretén belül kiszállításra kerültek sporteszközök, szakmai eszközök, bútorok. Az iskolánk valamennyi tanulója részt vett valamelyik rendezvényen vagy foglalkozáson. A szakmai megvalósításba 16 pedagógus került bevonásra.

Program megvalósítási formái, tevékenységei:

-           foglalkozás

-           klub

-           sportesemény

-           találkozó, rendezvény

-           verseny, vetélkedő

-           workshop, műhelymunka

            tematikus kirándulások

Külső szolgáltatók által megvalósított programok:

  • Sportrendezvények

A rendezvények által, szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt, az egészséges életmódra nevelés kialakítása, a projektbe bevont személyek ismerjék meg az életkoruknak megfelelően az egészségvédelem legfontosabb területeit. A gyerekek számára olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket.

  • Pszichológiai rendezvények

A rendezvény segítségével lehetőség nyílt saját maguk és társaik mélyebb megismerésére. Olyan játékos feladatok voltak, ahol együtt kellett működniük, ezáltal erősödött a csoportok kohéziós ereje. Célja volt a foglalkozásoknak a közösségi fejlettségi szint megismertetése mind önmaguk felé, mind a gyerekeket tanító pedagógusok részére. Életkori sajátosságok figyelembevételével történt a feldolgozandó témák kiválasztása. Útmutatást kaptak arra vonatkozóan a szakember segítségével, hogy a későbbiekben milyen magatartásformák szükségesek a XXI. században akár magánéletben, akár a munka világát illetően. Fontos témák voltak a káros szenvedélyek, káros szokások, internet hatásai. Preventív célzattal fogalmaztak meg a résztvevők megoldási lehetőségeket.

  • Kézműves rendezvény

A kiérkező kiváló szakemberek a gyermek életkori sajátosságainak figyelembevételével készítették el közösen többféle természetes anyag felhasználásával az előre megtervezett tematika szerinti munkadarabot.  Az elkészített játékokat, használati tárgyakat a gyerekek magukkal vihették, mely kétszeres élmény is volt számukra, hiszen az alkotás öröme mellett tulajdonosai lettek ezen daraboknak.

  • Színházi rendezvény

A színház házhoz megy program keretében, az iskolai nevelő-oktató munkát kiegészítve bevonhattuk diákjainkat a színház világában. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nem jutnak el művészeti programokra, csak az intézményünk jóvoltából. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szerettünk volna élményt nyújtani interaktív módon. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor elmosta a határt a színész és nézőtér között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák saját véleményüket az adott témához kapcsolódóan. Látni és láttatni kell a gyerekeket, erre fel kell készíteni tanulóinkat. Erre kiválóan alkalmas volt egy olyan iskolai rendezvény, mely nem a megszokott módon, nem a szokványos technikával került megvalósítására. Ezt az élményt fokozta, hogy ismerős filmek betétdalait, musical részleteket, rajzfilmslágereket és hagyományos karácsonyi dalok feldolgozásait énekelhették együtt gyermekeink, pedagógusaink az előadóművészekkel együtt.

  • Egész napos komplex családi nap

Az alsó tagozatos iskolaépület udvarán megtartott Családi Napon a zöldségszobrászat sok gyermek érdeklődését felkeltette. Megnézték, kipróbálták a technikát, mellyel fogyasztható csodák készültek. Érdekes állatfigurák és virágok alakultak ki a szorgos kezek alatt. A kész műveket kiállították ott a helyszínen, majd hazavihették a gyerekek. Az óvodások és a kisebb tanulók kedvence az ugrálóvár volt, de Pintácsi Viki gyermek slágerekből álló produkciója nagy sikert aratott. A kézműves foglalkozások alkalmával természetes anyagok felhasználásával gyönyörű alkotások születtek, melyeket a gyermekek elvihettek magukkal. Emellett volt arcfestés is, melyet minden alkalommal nagyon várnak tanulóink. Az állatsimogató és bemutatóhoz az egész nap folyamán visszatérhettek. Oláh Gergő meglepetés műsora zárta.

A is sikeres volt, mert az összeállítás során volt zene, éneklés és sorversenyen is kipróbálhatták magukat a gyerekek. A Libavonat interaktív gyermekműsorán együtt táncoltak, énekeltek az előadóval a tanulók, a bátrabbak a színpadra is felmerészkedtek. Az előadás hangulatához hozzájárult a kiváló hangtechnikai felszereltség. A rendezvényen résztvevők időközben a szabad téren elhelyezett sörpadokon babgulyást és meggyes lepényt ebédelhettek.

  • Családi sportnap

A sportnap részesei tanulók, kisebb-nagyobb testvéreik, szülők, pedagógusok. Az alsó tagozatos iskolaépület füves udvara és a kellemes idő nagyon jó lehetőséget adott a szabadtéri sportolásra. A délutánt közös zumba indította, majd a jelenlévők a Triál bemutatót nézték elcsodálkozva, a bátrabbak ki is próbálták ügyességüket a kerékpárokon. Az élő csocsó nagy ritkaságnak számított, mellyel még soha nem találkozhattak tanulóink, de a buborékfocit is először próbálhatták ki. Emellett voltak játékos, ügyességi feladatokból álló sorversenyek is.

  • Egész napos komplex művészeti nap

A programok a felső tagozatos iskolaépület udvarán illetve a tornateremben zajlottak. A Super Troupers társulat Mesemusical produkciója hatalmas siker lett. Együtt énekeltek, táncoltak az előadókkal. A felsős tanulók részesei lehettek a Konzi-Tour rendhagyó énekóra programjának. Ebédre töltött káposztát fogyaszthattak tanulóink. A legnagyobb sikere talán a TheShowk youtubereknek és a Happy Gang együttesnek volt. A napot egy közös tánc zárta a Valcer táncegyüttessel. Uzsonnára egy-egy pizzaszeletet fogyasztottak el a jelenlévők.

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyertes pályázata, a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne:

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4145 Csökmő

Alkotmány u. 2.

Kossuth u. 113.

További helyszínek: Faluház és Könyvtár, Csökmői sportpálya