EFOP-1.3.9-17-2017-00076

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Csökmőn
Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-1.3.9-17-2017-00076

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Csökmőn

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00076

Támogatás összege (Ft): 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31.- 2019.10.30.

A projekt tartalma:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósuló projekt célja, hogy a csökmői ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával. A családokkal, az egyházi-, ifjúsági, és a településen aktív szereppel bíró szervezetekkel és közösségekkel, illetve a gazdasági szereplőkkel ennek érdekében folyamatos helyi együttműködéseket alakítson ki. A tevékenységek legfőbb színtere, az iskola, ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, és ahol az 1912 fős Csökmő rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. A pályázat a tervezett tevékenységekkel azt kívánja elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Ezen célokat a projekt az alábbi tevékenységek megvalósításával kívánja elérni:

Kötelezően választható tevékenységek közül minimum 4 tevékenységet valósít meg:

1. művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)

2. sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása

3. hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása

4. egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)

5. tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.),

8. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)

Valamint a köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok befogadása érdekében - a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése.

Menü

Navigáció