Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése - Iskola 2020
Elnyert támogatási összeg (bruttó): 734.796.746 Ft
Projekt elszámolható költsége: 691.794.999 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2021. 02. 28.

Kedvezményezett neve Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP-4.1.2-17-2017-00114
Projekt címe A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése - Iskola 2020
Elnyert támogatási összeg (bruttó) 691.794.999 Ft
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00114 azonosító számú „A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának infra fejlesztése” című, 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc út 1. címen található iskolaépületet érintő projektjében az alábbi, építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Tantermek kialakítása, 1 egyéni fejlesztő szoba kialakítása, informatikai szaktanterem létrehozása, iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítása annak felújításával. Az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. Energiahatékonysági fejlesztés. Informatikai eszközök és rendszerek fejlesztése. Melegítő konyha, ebédlő fejlesztése. Tanári szoba felújítása.

A projekt megkezdésének dátuma 2018.04.10.
A projekt befejezésének dátuma 2021.02.28.

A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának infrastruktúrális fejlesztéséről bővebb információ az alábbi oldalon található.

Elkezdődött a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése (nyitó rendezvény).