Projekt hírek

2018. április 3. 11:47

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

A projekt célja: A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése egy sportudvar fejlesztésével, - modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő intézményi környezet kialakítása.

2018. április 3. 11:47

Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A projekt célja: A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése egy sportudvar fejlesztésével, - modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő intézményi környezet kialakítása.

2018. március 27. 12:56

Sajtóközlemény - EFOP-4.1.3-17-2017-00063

Összesen mintegy 230 000 000 forint értékben újulnak meg iskolai épületek és udvarok az EFOP-4.1.3-17.számú,” Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat sikeresnek ítélt projektjei keretében az Esztergomi Járás területén. A Tatabányai Tankerületi Központ, mint projektgazda öt oktatási intézményben valósítja meg ezeket a projekteket Esztergomban, Esztergom-kertvárosban és Dorogon.

2018. március 22. 15:23

EFOP-3.1.6-16-2017-00029 - A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Tatabányai Tankerületi Központ intézményeiben

A Tatabányai Tankerületi Központ a pályázat keretében a felhívásnak megfelelően a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztését tűzte ki célul.

2018. március 12. 12:55

Közbeszerzési eljárás EFOP-4.1.3 projektek keretében Komárom és környékén

A Tatabányai Tankerületi Központ közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. §. (1) - (2) bekezdése szerinti nyílt, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárást folytat le az „Iskolai épületek és udvarok felújítása, korszerűsítése EFOP-4.1.3-17 projektek keretében Komáromban és környékén”.

Az ajánlattételi határidő 2018. március 19. 12 óra.

2018. január 26. 13:38

Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Tarjáni Általános Iskolában

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

2018. január 19. 13:27

Múltunk a jelenben a jövőért! Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Bokodi Móra Ferenc Általános Iskolában

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

2018. január 16. 13:34

Gyermely jó hely

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

2018. január 15. 14:43

Kitárja kapuit a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

2018. január 10. 13:10

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskolában. Mindenki tehetséges valamiben…

A pályázat fő célja a megvalósítás 2 éve alatt megszervezett számos program eredményeként, hogy az iskola valódi közösségi térré váljon. Fontos, hogy a szereplőkkel való együttműködésből fakadóan hatékonyabbá váljon a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődése, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.