Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835211
Elnevezés: KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835217-2-42
KSH statisztikai számjel: 15835217-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361395
Vezető: Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ vonatkozásában középirányító szerv a Klebelsberg Központ.

Álláspályázatok:

Közbeszerzések:

1. Fotovoltaikus rendszerek

2. Gyorsszolgálati szerelési és javítási munkálatok elvégzése

3. Földgáz beszerzése

4. VEKOP-7.3.3-17-2017-00007 pályázat

Ajánlattételi felhívások:

A Kelet-Pesti Tankerületi Központra vonatkozó alapvető jogszabályok:

  • 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet - az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
  • 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról”