Zalabéri Iskola - Tanulást segítő tereinek kialakítása

EFOP-4.1.3-17-2017-00453

Zalabéri Iskola - Tanulást segítő tereinek kialakítása

Projekt összeg: 88 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.10.01 - 2018.10.31

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ, mint pályázó, az üzemeltetésében lévő Zalabéri Általános Iskola részleges korszerűsítését és új eszközök beszerzésével az oktatás korszerűsítését tűzte ki célul az EFOP-4.1.3-17-2017-00453 kódszámú pályázat keretében. A pályázat során a következő kiemelt célokat helyezzük előtérbe:

  • az épületek infrastrukturális felkészítése az új funkciókra
  • a neveléséhez-oktatásához szükséges korszerű tárgyi feltételek biztosítása

Projekt műszaki tartalmának leírása:

Épületek ismertetése

Iskola épülete

A projekt két épület részleges korszerűsítését tartalmazza. A két épület egy ingatlanon található. Az egyik az iskola – földszint+emelet, magastetős épület. Az iskola 1960-as években épült. Az épület kisméretű tégla falazattal készült, a födémek szerkezet vasbeton gerenda és béléselem. A nyílászárók korszerű, műanyag ablakok, régi fa szerkezetű ajtók. Az épülete tetőhéjalása égetett kerámia cserép.

Művelődési ház – tornaterem

A másik a művelődési ház épülete, ami önmagában is több kisebb épületrészből áll (pince+földszint, magastetős), lapostetős nyaktaggal összekötve. A művelődési ház egyik része a tornaterem. A művelődési ház épületei több ütemben épültek, a legrégebbi az 1950-es években, a legújabb a ’80-as években (tornaterem és lapostetős nyaktag). Az épületszerkezetek a kornak megfelelő anyagokból és technológiákkal készült. A régebbi épületek kisméretű tégla falazattal, míg az újabbak falazóblokkból készültek. A födémek szerkezet vasbeton gerenda és béléselem. A nyílászárók anyagfelhasználása és szerkezeti kialakítása is vegyes. Fa, kapcsolt gerébtokos ablak, dupla üvegezésű fa nyílászáró szerkezet, acél-alumínium szerkezetű nyílászárók is megtalálhatóak az épületen. Az épülete tetőhéjalása a magastetős részeken égetett kerámia cserép, a lapostetős részen bitumenes lemez.

Elkészült korszerűsítési munkák:

    1. Iskolaépület tetőfelújítás: a szétfagyott tető cserépfedésének eltávolítása, a behajlott, elöregedett szarufák, elkorhadt tetőlécezés eltávolítása a belső deszkaburkolatig. Az agyag tetőcserép téglavörös színben kerül felrakásra.
    2. Tornaterem tetőfelújítás: a tető cserépfedése szétfagyott, a tetőlécezés korhad, behajlott a szarufák között, ezért a tető beázott. Adott szakasz feltárása, áttekintése után a kivitelező a felújítandó tartóelemeket átnézi, a műszaki leírásnak megfelelően javítotja/cseréli a problémás helyeket. Az agyag tetőcserép téglavörös színben kerül felrakásra.
    3. Tornaterem padlóburkolat cseréje: A tornaórához szükséges sporteszközök a munkálatok megkezdése előtt leszerelésre kerülnek (pl.: bordásfal, stb.). A tetőbeázás miatt a tornaterem parketta burkolata is károsodott, felpúposodott, széttöredezett, ezért betonozással lesz kipótolva. A hibák kijavítása után az aljzatra pvc sportpadló kerül lerakásra.
    4. Emellett a minőségi oktatás kialakításának támogatásához az elavult eszközök cseréjét helyeztük előtérbe, megalapozva a korszerűbb tanulási feltételeket, a tanulás eredményességét.

Projekt közvetlen célja:

A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen.

A projekt elvárt eredményei:

    • az épület költséghatékonyabb működtetése,
    • az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését és a méltányos nevelési körülmények kialakítását szolgálja.

További információ:

Kajári Attila tankerületi Igazgató

8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.