INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A KAPOSVÁRI ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

1.       

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 56 102 750 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósult meg.

A projekt befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00198

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 56 102 750 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 40 387 022 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 11 188 214 Ft

 

2.       Projekt időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         Az intézmény 27 tantermének és kollégiumi szobájának korszerűsítése.

·         Helyiségek festése, mázolása.

·         Mindennapi testneveléshez kapcsolódó eszközbeszerzés

·         IKT fejlesztés

·         A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések (sportudvarok felújítása és korszerűsítése)

·         Beázások, födémhibák megszüntetése

·         Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása

·         Tanári szoba kialakítása/felújítása/bővítése.