INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A CSÖKÖLYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

1.     


A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Csökölyi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 35 777 664 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósult meg.

A projekt befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00197

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 35 777 664 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 32 229 091 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 625 806Ft

 

2.       Projekt időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         Sor kerül a tornaterem és az aula felújítására.

·         A 40 éves tornateremben leázásokból eredő faljavítások, vakolatjavítások az oldalfalakon, a védő-burkolatok, egyéb berendezések lebontása, majd festés utáni visszaszerelése; tornaterem falainak és mennyezetének teljes festése; pályák felfestése.

·         Villanyszerelési munkák: szerelvények (kapcsolók, dugaljak), lámpatestek leszerelése, vezetékek bontása; alapozási munkák: védőcsövezés, vezetékek elhelyezése, szerelvényezési munkák: kapcsolók, dugaljak, elhelyezése a tornateremben.

·         Belső faajtók cseréje, a kapcsolódó kőműves munkákkal, a vizesblokkokban a csempeburkolatok javításával együtt. Meglévő, megmaradó jó állapotú tantermi belső ajtók mázolása az összes művelettel.

·         Helyiségek festése, mázolása.

·         Beázások megszüntetése

·         Lapostető felújítása: Zsibongó, igazgatói és tanári szobák fölött. A lapostetős szigetelés teljes felújítása, cseréje: meglévő rétegrend elbontása, új rétegrend készítése, 2 réteg szigeteléssel, a bádogos-szerkezetek cseréjével.

·         Vakolatjavítás mennyezeteken, a zsibongó mennyezetén több helyen a leázás miatt lehullott vakolat javítása, a mennyezet festése.