INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 33 431 909 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00192

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 33 431 909 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 29 585 037 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 947 669 Ft

 

2.       Projekt tervezett időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         Tornaterem és/vagy tornaszoba, valamint ezek kiszolgálóhelyiségeinek felújítása, korszerűsítése (tornaszoba esetén lehetőség van annak kialakítására is). A projekt keretében a meglévő tornaterem padlóburkolata (parketta) kerül korszerűsítésre), amelynek keretében a pályajelek újjáfestése is megtörténik. A tornaterem falazata új festékréteget kap, illetve a mobil lelátó is megújul. A tornateremhez kapcsolódó szertárak és az erőnléti terem, illetve az öltözők kifestése is megtörténik. A fejlesztéssel érintett alapterület: 1124 m2.

·          A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. A projekt keretében 10 tanterem korszerűsítése, festése történik meg. Az alagsorban további 2 tanterem korábbi beázásának megszűntetése, kiszárítása és kimeszelése történik meg. A fejlesztéssel érintett alapterület: 604,9 m2.

·         Iskolai könyvtár belső felújítása, és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése.

·         A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések (sportudvarok felújítása és korszerűsítése)

·         Beázások, födémhibák megszüntetése

·         Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása