INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A SOMOGYSZOBI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

1.    

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Somogyszobi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 43 688 301 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00187

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 43 688 301 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 39 561 795 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 489 712 Ft

 

2.       Projekt tervezett időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         A projekt keretében a meglévő tornaterem padlóburkolata kerül korszerűsítésre (cserére), amelynek keretében a pályajelek újjáfestése is megtörténik. A tornaterem falazata új festékréteget kap, illetve a teljes elektromos hálózat modernizálásra kerül. A tornateremhez kapcsolódó vizesblokkok is felújítás alá esnek. A fejlesztéssel érintett alapterület: 284,2 m2.

·         A projekt keretében 10 (4 a földszinten, 6 az emeleten) tanterem korszerűsítése, parkettáinak csiszolása történik meg. A fejlesztéssel érintett alapterület: 482,2 m2.

·         A legfontosabb felújítási terület az elavult, és érintésvédelmi vizsgálattal nem igazolható elektromos hálózat, mely alumínium anyagú kéteres falkábel. Elsősorban az iskolaépület teljes elektromos hálózatát kell felújítani, a mérőkkel, a kismegszakítókkal, a kapcsolókkal, a konnektorokkal, a lámpatestekkel együtt. Ez utóbbiak vibrálnak és zúgnak.