Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. augusztus 28. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. A beruházás során a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális megújítása valósul meg.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00017
A támogatás összege: 482 683 410,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt megvalósítás ideje: 2017. október 01.- 2021. december 31.

A projekt célja:

A projekt célja a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény (6914 Pitvaros, Kossuth u. 27.) infrastrukturális megújulása. Szükségessé vált a korszerűsítés, mivel az iskola jelenlegi épületei és eszközei műszakilag és funkcionálisan elavultak. A projekt által korszerű, a modern kor elvárásainak megfelelő, igényesen kialakított iskolaépület és játszóudvar kerül kialakításra, valamint napelemes rendszer kerül kiépítésre. A működéshez szükséges bútorok, informatikai-, és taneszközök beszerzése is a projekt része.
A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény telephelyén (6914 Pitvaros, Petőfi tér 15.) játszóudvar kialakítása valósul meg, valamint az alsó tagozatosok részére taneszközök, bútorok, informatikai eszközök beszerzésére kerül sor.

Az intézmény infrastrukturális korszerűsítése keretében kialakításra kerülnek:

  • az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tantermek;
  • szaktantermek (nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek);
  • fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek;
  • zeneművészeti alapfokú oktatásra alkalmas infrastruktúra;
  • fejlesztő foglalkozások és tehetséggondozásra alkalmas helyiségek;
  • a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendeletben foglalt, az épület részét képező kötelező helyiség fejlesztése biztosított, így különösen, de nem kizárólagosan: aula, tantermek, szaktantermek a hozzá tartozó szertárakkal;
  • a játszóudvarok a projekt keretében érintett két ingatlanon.

A végső cél, hogy a térség számára egy olyan, mindenki számára elérhető, minőségi oktatást nyújtó intézmény létesüljön, amely a színvonalas oktatás színteréül szolgál. A Kedvezményezett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás során az oktatás zavartalan működése biztosított legyen.

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

A pályázat beszámolóit ide kattintva érheti el.

EFOP-4.1.2-17-2017-00017 pályázat szerződései:

Sajtóközlemény

2020. július 1. napján elkezdődött az építési beruházás a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.


A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. Az EFOP-4.1.2-17-2017-00017 azonosítószámú, „Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson” elnevezésű projekt keretében a vissza nem térítendő támogatási összeg 482,68 millió Ft. A Széchenyi 2020 program keretében a beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg. Az építési kivitelezés ideje 300 nap.


A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a környező falvak és a település egyetlen köznevelési intézményeként elengedhetetlen, a folyamatos fejlődés és a minőségi oktatás biztosítása. Az iskola tanulóinak létszáma Pitvaroson az alsó-, és a felső tagozaton együttesen jelenleg 122 fő, az alapfokú művészetoktatásban idén 38 fő vett részt. A projekt célja a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény (Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27.) infrastrukturális megújítása. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a fejlesztés során részlegesen felújítja az iskolaépületet, a tetőt, az aulát, a jelenlegi szolgálati lakást pedig oktatást szolgáló helyiségekké építi át. Továbbá egy bővítménnyel összeköti az intézmény épületeit. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ felújítja a játszóudvart, valamint napelemes rendszert épít. A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén (Pitvaros, Petőfi tér 15.) játszóudvart épít, kültéri játszóeszközök beszerzésével. A működéshez szükséges bútorok (tanári asztalok, tanulói asztalok), informatikai eszközök (asztali számítógépek, monitorok, szoftverek) és taneszközök (természettudományos szemléltető eszközök, kísérleti és mérőeszközök) beszerzése is a projekt részét képezik. A szlovák nemzetiségi nyelvet oktató köznevelési intézmény nagy gondot fordít az idegen nyelv tanításra is. A nyelvi laborok kiépítése magas színvonalú oktatást tesz majd lehetővé. A pályázat a  környező települések és Pitvaros gyermekeinek jó lehetőséget biztosít az esetleges hátrányok leküzdésére. A fejlesztés hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához. A modern környezet, a jobb eszközök élvezetesebbé teszik az oktatást. A felújítás időszaka alatt az oktatás zavartalanságára kiemelt figyelmet fordít a köznevelési intézmény és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, illetve Pitvaros Község Önkormányzata. 

További információ kérhető:

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Szilvási Henrietta Aliz
pénzügyi vezető
tel: +36 (62) 795-214
e-mail: SLXCPMvxkSXdoWvIp2JZYWxpei5oZW5yaWV0dGEuc3ppbHZhc2lAa2suZ292Lmh1