Almási Tagintézmény a 21. században

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

ALMÁSI TAGINTÉZMÉNY A 21. SZÁZADBAN

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. augusztus 28. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. A beruházás során a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézményének infrastrukturális megújítása valósul meg.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: Almási Tagintézmény a 21. században
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00001

Projekt összköltsége: 2.415.220.716 ,- Ft

A támogatás összege: 1.500.000.000 ,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósítás ideje: 2017. október 01.- 2023. július 30.

A projekt célja:

A projekt célja a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézményének komplex infrastrukturális megújulása.
A meglévő iskola helyére szükségessé vált egy új létesítmény építése, mivel a régi iskola épületei és eszközei műszakilag és funkcionálisan elavultak. A jelenlegi 15 tantermes iskolaépület és különálló tanári épület helyett egy új, 16 tanteremből, csoportszobákból és tanári, valamint szükséges egyéb helyiségekből álló intézmény kerül megépítésre, valamint a működéshez szükséges bútor, informatikai és taneszköz beszerzése valósul meg.
A komplex infrastruktúra fejlesztése keretében kialakításra kerül:

  • korszerűen felszerelt, a tanulói létszámnak megfelelően 16 db tanterem, amely biztosítja a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségét;
  • nyelvi labor, informatikai termek, természettudományos termek;
  • egy osztály egyidejű befogadására alkalmas nagyságú könyvtárhelyiség és a szükséges könyvraktár;
  • fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség;
  • zeneművészeti alapfokú oktatásra alkalmas infrastruktúra;
  • fejlesztő foglalkozások és tehetséggondozásra alkalmas helyiségek;
  • a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendeletben foglalt valamennyi kötelező helyiség kialakításra kerül, így különösen, de nem kizárólagosan: közösségi tér, porta, orvosi szoba, iskolapszichológusi szoba;
  • a mindennapos testneveléshez szükséges sportudvar létesül rekortán gumiburkolattal, világítással, valamint a szükséges eszközök beszerzésével;
  • a feladat ellátásához és a működéshez szükséges eszközök beszerzése a projekt keretében megvalósul.

A végső cél, hogy a térség számára egy olyan, mindenki számára elérhető, minőségi oktatást nyújtó intézmény létesüljön, amely a színvonalas oktatás színteréül szolgál.
A Kedvezményezett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás során az oktatás zavartalan működése biztosított legyen.

A látványterveket a kapcsolódó anyagokban megtekintheti.

Sajtóközlemény:

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

EFOP-4.1.2-17-2017-00001 pályázat szerződései:

További információ kérhető:

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Kovács Attila
projektmenedzser
tel: +36 30 606-58-79
e-mail: 
guasEDzMbKFoFxr5ZYNmTaG9kbWV6b3Zhc2FyaGVseUBray5nb3YuaHU=