Elektromos rendszerek megújítása a Zalaegerszegi Tankerületi Központ intézményeiben

I. Projekt adatok

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.12-22-2023-00041
Projekt címe:    Elektromos rendszerek megújítása a Zalaegerszegi Tankerületi Központ intézményeiben
Kedvezményezett: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Magyarország központi költségvetéséből finanszírozható többletforrás összege: 249 999 993 Ft
Projekt összeg: 249 999 993 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2023.01.01. - 2023.08.31.

II. Projekt tartalmának bemutatása

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában lévő 5 intézmény (Fazekas József Általános Iskola; Zalabéri Általános Iskola; Lenti Arany János Általános Iskola; Móricz Zsigmond Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium) elektromos hálózatának felújításával a digitális oktatás működését lehetővé tevő, korszerű infrastrukturális környezet kerül kialakításra, amely hozzájárul a minőségi oktatáshoz, és a karbonkibocsátás csökkentéséhez is.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységekkeretében a mérőállomástól új fővezetékrendszer kerül kiépítésre kizárólag csak rézvezetékek és kábelek alkalmazásával, vezetékcsatornában illetve védőcsőben elhelyezve. Az alelosztókig történő új fővezetékek alkalmazása javítja az érintésvédelem hatásosságát, minek okán az érintésvédelmi és túlfeszültségvédelmi, zárlatvédelmi kioldószervek működése gyorsabbá, hatékonyabbá válik. Az elosztó berendezésektől a villamosfogyasztókig (lámpatestek, dugaljak és csatlakoztatott infrastrukturális elemek) rézvezetékek és kábelek kerülnek alkalmazásra. Új típusú LED világítótestek kerülnek felszerelésre, ezek helyiségorientált felhasználásával elérhető az ott szükséges megvilágítási értékek.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Villamos alaphálózat felújításával elérhetővé válik a korszerű új kis és nagymegszakítók felszerelése, ami jelentősen javítja a villamosenergia szállításának veszteségi tényezőjét.

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek. A beruházáshoz kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben az esélytudatosság kifejezése a cél, nincs közvetítve szegregáció, figyelemmel a csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek csökkentésére.

Megvalósításra kerül az infokommunikációs akadálymentesítés. Esélyegyenlőségi tervvel rendelkezünk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának keretében minden megvalósítási helyen kihelyezésre kerül 1 db ”B” típusú és fenntartási időszakban 1 db „D” típusú hirdetőtábla. A Tankerület és az intézmények honlapján beszámolunk a projekt előrehaladásáról. A pályázat megvalósításáról fotódokumentáció készül. Sajtóközleményt jelentetünk meg a projekt indításkor és annak zárásakor. A projekt zárásakor a térképtér feltöltésre kerül.

További információ:
Kajári Attila tankerületi Igazgató
8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.