Pályaorientáció a zalai mobilitás jegyében

EFOP-3.2.5-17-2017-00001

Pályaorientáció a zalai mobilitás jegyében

Projekt összeg: 148 592 659 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.11.01 - 2021.01.29

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-3.2.5-17-2017-00001 kódszámú pályázattal 148 592 659 Ft 100%-os támogatásban részesült PÁLYAORIENTÁCIÓ A ZALAI MOBILITÁS JEGYÉBEN címmel.

A pályázó szervezet a Zalaegerszegi Tankerületi Központ költségvetési szerv. A pályázat során közvetlenül tartalmi fejlesztésbe bevont intézmények: Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium. Az elért eredmények megalapozzák a mérnökképzés fellendítésének lehetőségét és mint potenciális helyben elérhető munkaerő állomány bevonását a pályaorientációs programba kiemelten a Zalai fejlődési területen igényként jelentkező tesztmérnök, autóipari mérnök mechatronikai mérnök munkaerőigényt.Jelen projekt célja egy jövő mobilitással kapcsolatos tudásépítés és pályaorientációs munka megkezdése a középfokú képzésben szakmai együttműködés és tapasztalatcsere keretében. A projekt jelentősen hozzájárul a kivitelezés fázisában lévő zalaegerszegi tesztpálya és a középfokú oktatási intézmények együttműködésének erősödéséhez. Mindemellett fontos cél, hogy közép- és hosszú távon erősítse a térség járműiparhoz kapcsolódó középfokú oktatását, illetve a potenciális kutatás-fejlesztési kapacitásokat. A projekt részeként 4 mini tesztpálya készül, biztosítva a diákok mobilitással kapcsolatos kísérletezését, és ezzel hozzájárulna a képzések színvonalának javításához. Az iparág versenyképességét nagy mértékben javíthatja a középfokú oktatásba történő befektetés. A járműipar és a közlekedés a következő évtizedekben várhatóan nagy változásokon megy keresztül. A változások hajtóereje a környezetbarátabb, biztonságosabb és gyorsabb közlekedés kialakítása. A változások egyik legjelentősebb oka az infokommunikációs technológiák nagy mértékű fejlődése. Az összekapcsolt és önvezető járművek megjelenése elsősorban a közlekedés biztonságát javítja, mely közvetlenül GDP növekedést is okoz. A tesztpályával kapcsolatos stratégiának alapvető része hogy a diákokat már a középiskolában, vagy azt megelőzően bevonjuk a jövő mobilitássál kapcsolatos kísérletekbe, melyek során tapasztalatot szerezhetnek az az egyes technológiai megoldásokkal kapcsolatban.

A fő cél a mobilitással összefüggő pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.


A pályázat részcéljai:

 • A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.
 • A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.
 • A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

A projekt jelentős előnye, hogy a középfokú oktatásban résztvevő diákokat von be az együttműködés keretében az autonóm járművek egyes funkcióinak tesztelésére alkalmas mini modell környezet kialakítására, ami európai szinten is egyedülálló jó gyakorlatot hozhat létre.

A projekt céljainak elérése függ a tervezett együttműködések hatékonyságán. A bevonni kívánt piaci szereplők biztosítják a mérnöki, tesztmérnöki, autóipari mérnöki hiányszakmák erősítését a régióban és a Zalaegerszegen jelentkező munkaerő hiány megoldását. A piaci szereplők aktívan részt vesznek a prevenciós programok megvalósításában, nyílt üzem bemutatókat szerveznek, részt vesznek szakmai előadásokon, konferenciákon, szakmák éjszakája rendezvényeken, mobilitás kiállításokon és kutatók éjszakája rendezvényeken, melyek egytől egyig a diákok pályaorientációját segítik elő, figyelemfelhívó tevékenységével információk átadásával tudják segíteni a szakmai munkát.

Autóipari Próbapálya Zala Kft, Technológiai Centrum nonprofit Kft, Mould-Tech Kft.
A pályázó pedagógiai szakszolgálati tevékenység fejlesztését is vállalja. A pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban a tanulóknak nyújtott programok, rendezvények, szolgáltatások tekintetében a kötelezőnél (6) több tevékenységet választott.

   További információ:

   Kajári Attila tankerületi Igazgató

  8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.