Iskola és civil szervezet együttműködése a söjtöri gyerekekért

EFOP-1.3.9-17-2017-00039 "Iskola és civil szervezet együttműködése a söjtöri gyerekekért"

Projekt összeg: 72 404 910 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2018.01.01 - 2021.03.31.

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ és A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány konzorciumként együttműködve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Iskolaközpontú helyi együttműködések” című pályázati felhívás keretében 72 404 910 Ft támogatást nyert a "Iskola és civil szervezet együttműködése a söjtöri gyerekekért" elnevezésű, EFOP-1.3.9-17-2017-00039 azonosítóval rendelkező projekt megvalósításához.

Tervezett tevékenységek célcsoportja a településen élő 6-18 éves gyermekek, szüleik, családjuk, a falu lakossága. Kiemelt figyelmet fordítva a fogyatékkal élő, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő valamint a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra, résztvevőkre.


Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

  • Hagyományőrző tevékenység keretében a népi életformához, játékokhoz, hagyományos ünnepekhez kapcsolódó rendezvények valósulnak meg. A tevékenységek hozzájárulnak az identitás megőrzéséhez, teret adnak az önkénteseknek, nagy közösségi részvételt generálnak. A csapatmunka hozzájárul az előítéletesség illetve a hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez.
  • A települési szintű találkozók, rendezvények, havi 1 alkalommal, májusban, szeptemberben, decemberben 2 alkalommal, évente összesen 14 alkalommal, projekt időtartama alatt 42 alkalommal valósulnak meg. Egy alkalom legalább 3 órás. Résztvevők száma minimum 50 fő /alkalom.
  • Az iskola Pedagógiai programjához kötődő közös előkészítésű kulturális tevékenység kirándulásokon valósul meg havi 1 vagy 2 alkalommal, évente összesen 14 alkalommal, projekt időtartama alatt 42 alkalommal. Egy alkalom legalább 4 órás időtartamú, alkalmanként minimum 25 fővel, de gyakran 50 résztvevővel. A programok az eddigieknél jóval tágabb kereteket teremtenek az elfogadáson alapuló társas együttlétre, élményalapú tudás és tapasztalatszerzésre, a Pedagógiai programunk fejlesztési céljainak megvalósítására külső helyszíneken. Minden elem kapcsolódik az intézmény eredményességének, esélyteremtő képességének növeléséhez, a lemorzsolódás megelőzéséhez, a gyerekek szociabilitásának fejlesztéséhez, az intézmény kapcsolat- és funkciórendszerének bővítéséhez.
  • A tanórán kívül megélt, élmények hozzájárulnak a tanulási attitűdök, motiváció fenntartásához, ezáltal a családok és iskolaegymást erősítő pozitív viszonyához, sikeres együttműködéséhez. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenység keretében „Logikai játékok, táblajátékok” foglalkozássorozat keretében havi 1 vagy 2 alkalommal, évente összesen 14 alkalommal, projekt időtartama alatt 42 alkalommal. Egy alkalom legalább 2 órás időtartamban valósul meg, alkalmanként legalább 10 fővel. A társas játékok nem csak a másokkal való együttlét szeretetét erősítik meg a gyerekekben vagy akár felnőttekben, hanem a szociális viselkedést, a szociabilitást, szóbeli kommunikációt vagy akár a türelmet is. Kiváló eszközei a tanulásnak, a tehetséggondozásnak, a gondolkodás, kreativitás fejlesztésének, így hozzájárulnak a gyerekek iskolai sikereihez. Segítik a szabadidő igényes, tartalmas eltöltését. Az egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységet két formában is megvalósításra kerül. Az egyik programformát a kötelezőn felül vállalják a projekt megvalósítása során.
  • Egészségmegőrző klub megtartása havi 1 vagy 2 alkalommal, évente összesen 14 alkalommal, projekt időtartama alatt 42 alkalommal. Egy alkalom legalább 2 órás időtartamban valósul meg, legalább 20 résztvevővel. A szakmai beszélgetés és tapasztalatcsere főzéssel, saját élményű tanulással is kiegészül, ahol a résztvevők szakemberek irányítása mellett elkészíthetik a reformkonyha egészséges ételeit. Résztvevők száma alkalmanként: legalább 20 fő.
  • „Sport és aktivitás” címmel sporteseményeket a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett havi 1 vagy 2 alkalommal, évente összesen 14 alkalommal, projekt időtartama alatt 42 alkalommal. Egy alkalom legalább 2 órás időtartamban valósul meg, min. 30 fővel. A szakmai tartalom a családok bevonásával kívánja szolgálni az intézmény eredményességének, esélyteremtő képességének növelését, a lemorzsolódás megelőzését, az intézmény kapcsolatrendszerének bővítését.
  • Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető „Környezetünkben, a természetben” című klub működtetése: havi 1 vagy 2 alkalommal, évente összesen 14 alkalommal, projekt időtartama alatt 42 alkalommal. Egy alkalom legalább 1,5 órás időtartamban valósul meg, min. 20 résztvevővel. A program a közvetlen élményszerzésen keresztül alakítja ki a helyes cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást a természeti értékekhez, azok védelme érdekében. Mindez csak úgy teljesíthető eredményesen, ha szerves részét képezi a fenntartható fejlődéssel, a fenntarthatósággal kapcsolatos pedagógiai gyakorlatnak, az egész életen át tartó tanulásnak.
  • A pedagógusok felkészítése: a programban résztvevő iskola a teljes nevelőtestülete -15 fő- számára 2 képzést tervezett be: A „H2O, hátrányos helyzetűek oktatási programja…” összesen 90 órában. Érzékenyítő tréning a lelki és mentális egészség megőrzése (burn out megelőzése)


További információ:
Kajári Attila tankerületi Igazgató
8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.