"Karöltve"- Iskolaközpontú helyi együttműködések Alsónemesapátiban és Nemesapátiban”

"Karöltve"- Iskolaközpontú helyi együttműködések Alsónemesapátiban és Nemesapátiban”

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül a vidéki települések és településegyüttesek helyben megtartó erejének növelése érdekében iskolaközpontú helyi együttműködések megvalósítására - Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-1.3.9-17-2017-00009 kódszámú pályázattal 29 855 664 Ft 100%-os támogatásban részesült "Karöltve"- Iskolaközpontú helyi együttműködések Alsónemesapátiban és Nemesapátiban” címmel

Projekt összeg: 29 855 664 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2018.01.01 - 2019.12.31.

Projekt részletes szakmai bemutatása:

Zalaegerszegi Tankerületi Központhoz tartozó Csertán Sándor Általános Iskola két feladat ellátási-helyen Alsónemesapáti (lakosság:660 fő –felső tagozat) és Nemesapáti (lakosság:500 fő-alsó tagozat) településeken működik.

A „Karöltve” – Iskolaközpontú helyi együttműködések Alsónemesapátiban és Nemesapátiban c. projektet a Csertán Sándor Általános Iskola konzorciumi formában az Apáti Iskoláért Alapítvánnyal kívánja megvalósítani. A projekt megvalósulását együttműködő partnerként Harangláb Kulturális és Faluszépítő Egyesület, az Alsónemesapáti Sport és Ifjúsági Egyesület és a Nemesapáti Római Katolikus Egyházközség támogatja. A konzorciumi tagoknak több éves tapasztalata van Európai Uniós projektek megvalósításában. Az együttműködő partnerek beágyazódottak a helyi közösségbe az iskolával jó szakmai kapcsolatot ápolnak. A területek kiválasztásánál elsődleges volt, hogy mely területeken tudjuk a helyi együttműködést erősíteni a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés érdekében.

Célunk a helyi aktivitás növelése, a családok különböző tevékenységekbe való bevonása. A projekt lehetőséget nyújt mindkét településen az elérhető közösségi programok növelésére, az önkéntes tevékenységre. A projekt elsődleges célcsoportja az általános iskolai korosztály, azok családtagjai és az érintett települések lakói. A projekt több generáció szólít meg. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulókra, a roma családokra, a sajátos nevelési igényű tanulókra és a fogyatékkal élőkre.

A projekt igazi nyertesei az iskola tanulói lesznek, s általuk a helyi közösség, hisz hosszú távon ők lesznek azok, akik felelős magatartással, aktív lakói, alakítói lesznek a helyi közösségnek. Akik nem engedik, hogy másságuk miatt kirekesszenek embereket a közösségből. Akik figyelnek a generációk harmonikus együttélésére. Őrzik és védik hagyományaikat, értékeiket. Életmódjukkal példát mutatnak. Szívesen vállalnak önkéntes munkát, segítik embertársaikat.

Kötelezően megvalósítandó területek a projekt célok megvalósításáért:

Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek-„LEGNAGYOBB KINCSÜNK” – egészség és életmód napok - Alsónemesapátiban és Nemesapátiban. Megvalósítási forma: rendezvény. A rendezvények folyamán színvonalas, érdekes, tanulságos közös programokat biztosítunk, ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókra is fel tudjuk hívni a helyi közösségek figyelmét.

Családi életre neveléshez köthető tevékenységek-„VAN IDŐM RÁD”- élménynapok

Családon belül a nemek közti együttműködés javítása, életviteli, életmódbeli, életvezetési, kapcsolati kultúrát segítő kompetenciáik erősítése. Szabály - mindent együtt kell csinálni, és mindkét félnek egyaránt ki kell venni a részét a programokból! (gyerek, szülök, nagyszülők, testvér, fogadott szülő stb.) A családi együttlétet, együttműködést tovább erősítik a közös kirándulások.

Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása „APÁTI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK”

A rendezvények mellett foglalkozások keretein belül az iskola pedagógiai programjában is megjelölt és az iskola jó gyakorlataihoz kötődő hagyományok ápolását szeretnénk megvalósítani.

Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak. GENERÁCIÓK EGYMÁS KÖZÖTT - közösségépítő foglalkozások szervezése.

Sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

  • Felkészítése az intézmény pedagógusai részére.
  • Szervezett programokhoz eszközbeszerzés


További információ:
Kajári Attila tankerületi Igazgató
8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.