A Tatabányai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP-4.1.2-17-2017-00083 kódszámú projektre, melynek köszönhetően a Vaszary János Általános Iskola két feladatellátási helyét is felújítottuk, mintegy 2 830 518 828,- forintból.

Kiemelt célunk volt, hogy fenntartóként olyan beruházást valósítsunk meg, amellyel az intézménybe járó közel 800 tanuló és az ott dolgozó kollégák részére a kor követelményeinek megfelelő, esztétikus, modern környezetet tudjunk teremteni. Olyat, ahova a tanulók szívesen járnak, a pedagógusok pedig komfortos körülmények között végezhetik munkájukat.

 

A beruházás a Tatabányai Tankerületi Központ az eddigi legnagyobb költségvetésű, és legösszetettebb szervezési-kivitelezési munkálatokat magába foglaló építési beruházásává vált.

Két feladatellátási hely is megújult.

A Jázmin utcai iskolaépületben burkolatot és nyílászárót cseréltünk, új csoportszobát és mosdóhelyiséget alakítottunk ki, akadálymentesítettük a feljárót, és az épület régi radiátorait korszerű fűtőtestekre cseréltük. Az iskola udvarán rekortán pályát alakítottunk ki. A tagintézmény elkészült beruházásait 2020-ban adtuk át.

 

Az Országgyűlés téri épület tervezése, a kivitelezés előkészülete 2021. év elején ért véget. A kivitelezés során felújítottuk az Országgyűlés téri épület teljes villamos rendszerét, átalakítottuk a hőközpontot, a fűtést- a víz- csatorna rendszert. A vizesblokkokat is korszerűsítettük. A tantermek és a folyosók egy részében a padlóburkolatot felújítottuk, a nyílászárókat korszerűekre cseréltük, az akadálymentesítés érdekében liftet építettünk.

 

A projekt egyik kiemelt jelentőségű fejlesztési területe a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása volt, melynek köszönhetően építettük meg az iskola jelenlegi sportcsarnokához kapcsolódó, 225 m2 alapterülettel bíró, úgynevezett „féltornatermet” a kiszolgáló helyiségeivel együtt.

 

Az iskola „B” épületrészében nemcsak 6 darab csoportszobát tudtunk kialakítani, hanem az ingatlanrész valamennyi szintje, gépészeti, villamossági, építészeti szempontból is megújulhatott. Létrejött egy új, korszerű melegítő-tálaló konyha is, valamint megnövekedett az étkező területe is. A projektnek köszönhetően az iskolaudvart is megújítottuk, és egy gumiőrlemény borítású sportpályát is kialakítottunk.

 

A komplex beruházással olyan fejlesztést valósítottunk meg, mely egyidőben szolgálja a szakmai célú fejlődés lehetőségét, a XXI. századi tanulói környezet megteremtését és az egészséges életmódra nevelés, sportolás iránti igény maradéktalan kielégítését is.

 

 

Projektcím: „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében a Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”

 

Projektazonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00083

Támogatás összege: 1 166 000 000, - Ft

Többletforrás biztosítása: 1 664 518 828, -Ft, ebből európai uniós (334 000 000,- Ft) és központi költségvetési forrás (1 330 518 828,- Ft)

A projekt teljes költségvetése: 2 830 518 828, - Ft