Január végéig pályázhattak a köznevelési intézmények az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” címre. A három évre birtokolható titulus egyrészt szakmai elismerést jelent, emellett vállalás arra, hogy a gyengébben teljesítő vagy valamilyen területen szakmai segítségre szoruló iskolákat segítik tudásmegosztással.

Az ország csaknem hatezer köznevelési intézménye közül választották ki azokat az iskolákat,

- amelyeknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeikben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,

- az általuk folytatott tevékenység, vagy tevékenységek jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében,

- amelyek minden intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében,

- amelyek az adott megyében bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését,

- amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

 

Tankerületünk illetékességi területén és fenntartásában működő köznevelési intézmények közül két iskola pályázott és mindkét intézmény ismét elnyerte a címet, immáron másodszor:

az

Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

 

és a

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája.

 

Gratulálunk a szakmai munka elismeréséhez és további sikeres együttműködést kívánunk számukra.


Muszela Szabolcs

tankerületi igazgató