Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00424

Publikálva: 2018. július 10.

EFOP-4.1.3-17-2017-00424

LUDÁNYHALÁSZI RÁDAY GEDEON ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00424

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 24.194.576.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: lezárt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Az intézmény épületét 1950-ben évben építették, mely az eltelt időszakban folyamatosan is iskolaként funkcionál. Épület építésétől az épületet többször bővítették, felújították, korszerűsítették, mellyel elnyert a jelenlegi formáját.

Iskolában a gázüzemű fűtés rendszer, meglévő nyitott rendszerének, zárt rendszerre történő átalakítását kell elvégezni, valamint 2 db szivattyú cseréje történne meg.

Iskola udvarán található 15,0 x 30,0 m területű salakos pálya, mely nagymértékben elhasználódott, ennek REKORTÁN burkolattal történő lefedésével és labdafogó kerítés kiépítésével, a mindennapos testnevelés oktatás feltételét nagymértékben javítanánk.

Fentiekben leírt munkálatok elvégzését követően, az intézmény megfelelően biztosítja a mindennapos oktatás feltételeit.

 A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

- Sportpálya felújítás:

• tükörkészítés 134 m3

• pálya alap készítése két rétegben 70 m3

• burkolatkészítés 450 m2

• labdafogó háló kiépítés 5 m magasságig 106 m hosszban

- Emellett a projekt része még a fűtési rendszer zárttá tétele

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.

Menü

Navigáció