Tájékoztató a külföldről hazatérő tanulóknak


Tájékoztatás a külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban


A külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival kapcsolatban – 2020. február 6-án hatályban lévő jogszabályokat alapul véve – tájékoztató készült.


Jelen tájékoztató segítséget kíván nyújtani a külföldről hazatérő magyar és nem magyar tanköteles állampolgárok tanulmányainak hazai köznevelési intézményben történő folytatásához. A Klebelsberg Központ és az állami iskolafenntartó tankerületi központok mindent megtesznek a külföldről hazatérő magyar diákok sikeres integrációja érdekében. Kiemelten fontos számunkra, hogy mind a magyar állampolgárságú, mind az azzal nem rendelkező, de magyar anyanyelvű, vagy magyar gyökerekkel rendelkező, hazatelepült gyermekek, fiatalok a lehető legteljesebb körű támogatást kapják meg a hazai iskolarendszertől. A mellékletben szereplő tájékoztatóban tételesen szerepelnek az egyes esetek, a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb tudnivalók, valamint az irányadó jogi rendelkezések. A magyar jogszabályok lehetőséget adnak a kinti tanulmányok elismerésére, az ezzel kapcsolatos információk is megtalálhatóak a dokumentumban. Fontosnak tartjuk azonban, hogy legyen lehetőség a személyes kapcsolattartásra, segítségkérésre is. Ennek érdekében mind a Klebelsberg Központ, mind pedig a területileg illetékes fenntartók részéről kijelölt kollégák állnak az érintettek rendelkezésre, akik a korábbi tanulmányok beszámításával kapcsolatban, illetve bármilyen egyéb felmerülő kérdésben segítenek megoldást találni a diákoknak és szüleiknek. Nekünk minden magyar gyermek fontos, akárhol élt vagy tanult eddig! Keressék bizalommal a kollégáinkat, várunk szeretettel mindenkit az iskoláinkban!


A tájékoztató I-II. pontja öt esetkört mutat be a fenti tárgyban:


Tanköteles magyar állampolgár


1. A tanköteles magyar állampolgár külföldön tanul, de Magyarországon egyéni munkarenddel rendelkezik, tehát itthon is folytat tanulmányokat


2. A tanköteles magyar állampolgár tanulmányait külföldön kezdte meg vagy Magyarországon megkezdett tanulmányait külföldön folytatta, és hazatérve, tankötelezettségét Magyarországon teljesítené, azonban nem rendelkezik egyéni munkarenddel


3. A kettős állampolgár tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni


Tanköteles nem magyar állampolgár


4. A tanköteles nem magyar állampolgárra vonatkozó szabályok, amennyiben tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni


5.  A magyar felmenőkkel rendelkező nem magyar állampolgár a tanulmányait Magyarországon kívánja kezdeni/folytatni


A III. pontban kerültek részletezésre a résztanulmányok beszámításával, az általános iskolai bizonyítvány elismerésével, illetve a középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos szabályok.


A lenti táblázat tartalmazza azokat az intézményeket és elérhetőségeiket, (általános iskola, középfokú intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó köznevelési intézmény) amelyek a beilleszkedéshez illetve a felzárkóztatáshoz többletsegítséget tudnak nyújtani a külföldről hazatérő tanulók számára, a köznevelési feladatok ellátásán felül. Hangsúlyozzuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdésében meghatározott szabad iskolaválasztási jog nem sérülhet, azaz ezektől eltérő intézményben is folytathatja a tanuló a tanulmányait!


Balassagyarmati Tankerületi Központ


A köznevelési intézmény típusa

Az intézmény neve

Az intézmény címe

Az intézmény telefonos elérhetősége

Általános iskola

Nőtincsi Általános Iskola

2610 Nőtincs, Barátság utca 2.

+36 35 360 206

Gimnázium/Középfokú intézmény

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.

+36 35 300 011

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmény

Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

2660 Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5.

 +36 35 300 352


 A tárgykörben felkereshető tankerületi kapcsolattartó adatai:


A tankerületi kapcsolattartó

Neve

Elérhetősége(i)

Hegedűs Andor

+ 36 35 795 205, vWObGqRsR5ZcGyhYXJ0dXIuYW5kb3IuaGVnZWR1c0Bray5nb3YuaHU=

További információk a tájékoztató anyagban.

Menü

Navigáció