Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Hivatalos név, székhely és levelezési cím:

Balassagyarmati Tankerületi Központ

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

Telefon: +36 (35) 795-203

E-mail: xwlfXrbHPVe8G2kGlRYYYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1

Honlap: kk.gov.hu/balassagyarmat

Térkép

ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: +36 (35) 795-203

E-mail: MqnmCvWselqQqxXX6kMGddOYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1

I.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai:

SZMSZ

I.3. Vezetők, szervezeti egységek vezetői, elérhetősége:

Tankerületi igazgató:

Nagyné Barna Orsolya

E-mail: vLfonXzwLiwlPDngEy3NZQb3Jzb2x5YS5iYXJuYUBray5nb3YuaHU=

Gazdasági vezető:

Tóth Melinda

E-mail: LQUUQp3YG5bWVsaW5kYS50b3RoQGtrLmdvdi5odQ==

Szakmai vezető:

Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya

E-mail: yYOpxZXbNHY9mlTxhOglcb3Jzb2x5YS5iZW5lLnZhZ3ZvbGd5aW5lQGtrLmdvdi5odQ==

Szervezeti egységek vezetői, elérhetőségek

Fenntartott intézmények (szervezeti egységek) vezetői, elérhetősége

I.4. Ügyfélkapcsolati vezető: 

Dr. Király Virgília

E-mail: IzntfPOVaEeC8cmM2jW5DdmlyZ2lsaWEua2lyYWx5QGtrLmdvdi5odQ==

ügyfélfogadási rend:

Kedden és csütörtökön: 8:00 -12:00-ig és 13:00 -16:00-ig

I.5. A testületi szervre vonatkozó adatok:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

I.6. A Balassagyarmati Tankerületi Központ alárendeltéségében működő (fenntartott) közfeladatot ellátó szervek megnevezése, 1. pontban meghatározott adatai:

Fenntartott intézmények elérhetősége

I.7. A Balassagyarmati Tankerületi Központ tulajdonában, részvételével  működő gazdálkodó szervezetek:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

I.8 A Balassagyarmati Tankerületi Központ áltak működtetett közalapítványok:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

I.9. A Balassagyarmati Tankerületi Központ által alapított költségvetési szervek:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

I.10. A Balassagyarmati Tankerületi Központ által alapított hivatalos lapok:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

I.11. Felettes szervek:

Alapító okirat

Törzskönyvi alapadatok

Belügyminisztérium elérhetőségek

Klebelsberg Központ elérhetőségek

Balassagyarmati Járásbíróság elérhetőségek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Balassagyarmati Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályzó eszközök:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok felsorolása

SZMSZ

A Balassagyarmati Tankerületi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ beszerzési szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ belső ellenőrzési kézikönyve

A Balassagyarmati Tankerületi Központ közszolgálati szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ számviteli politikája

A Balassagyarmati Tankerületi Központ bélyegzőhasználatról szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ bizonylati rendje

A Balassagyarmati Tankerületi Központ önköltségszmítási szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ egyedi iratkezelési szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ informatikai biztonsági szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezeléséről valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ kiküldetési szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ saját és hivatali gépjárművek hivatali igénybevételérélől szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ intéményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

A Balassagyarmati Tankerületi Központ esélyegyenlőségi terve

II.2. Országos illetékességű szerv feladatáról szóló tájékoztató:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

II.3. Helyi önkormányzat által önként vállalt felaladatok:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

II.4 Hatósági ügyekkel kapcsolatos információk:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ illetékeségi körébe tartozó hatósági ügyek leírása

II.5. A Balassagyarmati Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje, fizetendő díj mértéke, kedvezmények:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ Térítési díj és tandíj szabályzata

II.6. A Balassagyarmati Tankerületi Központ által fenntartott adatbázisok leíró adatai:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ adatbázisainak, nyilvántartásainak leíró adatai

II.7. A Balassagyarmati Tankerületi Központ nyilvános kiadványainak címe, hozzáfárés módja:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ Évértékelő kiadványa köznevelési intézményei 2021. évi munkájáról IDE kattintva ingyenesen letölthető.

II.8. A testületi szerv döntései

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

II.9. Jogszabálytervezetek

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

II.10. Hirdetmények, közlemények

Balassagyarmati Tankerületi Központ közleménye a 2024/2025. tanévre történő beiratkozással kapcsolatban

A Balassagyarmati Tankerületi Központ illetékességi területén található általános iskolák felvételi körzetének kijelöléséről szóló tájékoztató, a 2024/2025. tanév vonatkozásában

II.11. A Balassagyarmati Tankerületi Központ által kiírt pályázatok

Gyermeknapi pályázat 2023

Gyermeknapi pályázat

Online alkotói pályázat

II.12. A Balassagyarmati Tankerületi Központnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok megállapításai:

ÁSZ jelentés

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések rendje, a Balassagyarmati Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő

A közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések rendje

II.14. A Balassagyarmati Tankerületi Központ tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

A köznevelés központi információs rendszere (KIR)

Tanulólétszám (tényleges, 2022. október 1.): 5776 fő

Tanulólétszám (számított, 2022. október 1.): 6079 fő

II.15. közérdekú adatigénylésekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2024.

A Balassagyarmati Tankerületi Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2023.

A Balassagyarmati Tankerületi Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2022.

A Balassagyarmati Tankerületi Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2021.

II.16 - II.25. Balassagyarmati Tankerületi Központ közadatok újrahasznosításával kapcsolatos adatai, különös és egyedi közzétételi lista:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ezekben a közzétételi egységekben releváns információ.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A Balassagyarmati Tankerületi Központ éves költségvetése és költségvetési beszámolója:

2016. év költségvetési beszámolója

2017. év költségvetési beszámolója

2018. év költségvetési beszámolója

2019. év költségvetési beszámolója

2020. év költségvetési beszámolója

2021. év költségvetési beszámlója

2022. év költségvetési beszámolója

2017.évi elemi költségvetés

2018.évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2021. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2023. évi elemi költségvetés

2024. évi elemi költségvetés

III.2. A Balassagyarmati Tankerületi Központ foglalkoztatotti létszáma, vezetők illetménye, egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások:

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

2024. I. negyedév

III.3. A Balassagyarmati Tankerületi Központ által nyújtott, államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ezekben a közzétételi egységekben releváns információ.

III.4. A Balassagyarmati Tankerületi Központ nettó 5 millió forintot meghaladó szerződései:

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2.

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott adatok:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ezekben a közzétételi egységekben releváns információ.

III.6. A Balassagyarmati Tankerületi Központ nem alapfelaladok ellátására fordított nettó 5 millió forintot meghaladó szerződései:

A Balassagyarmati Tankerületi Központnál nem keletkezik ezekben a közzétételi egységekben releváns információ.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, szerződések:

Projektek

Fejlesztések leírása

III.8. Közbeszerzési információk:

2018. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

2023. évi közbeszerzési terv

2024. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzési eljárások:

Varsányi Általános Iskola eszközbeszerzés

Tankerületi iskolák felújítása MFP forrásból 2022

Varsányi Általános Iskola felújítása 3. rész

Varsányi Általános Iskola felújítása 2. rész

Varsányi Általános Iskola felújítása 1. rész

Varsányi Általános Iskola felújítása

Tanker-i iskolák felújítása MFP forrásból2 ESZTH

Berceli Általános Iskola eszközbeszerzés

Bercel Általános Iskola felújítása

"Iskola felújítások Balassagyarmat Tankerületben"

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtésfelújítás

További információk:

Integritás

MNV Zrt. honlapja 

Menü

Navigáció