Széchenyi 2020 - EFOP-3.11.1-17-2017-00013

Publikálva: 2018. december 19.

EFOP-3.11.1-17-2017-00013

„SZÜLŐ-SULI” PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A kedvezményezett neve:  Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban érintett intézmények:

Ráday Gedeon Általános Iskola, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.

Tereskei Általános Iskola, 2652 Tereske, Kossuth utca 84.

Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 3178 Varsány, Szécsényi út 1.

Bevont partnerek: Pedagógiai Oktatási Központ, Pedagógiai Szakszolgálatok, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, családsegítő szolgáltatók, egyetemek helyi egészségügyi szolgálat, védőnői szolgálat, helyi közösségek, civil szervezetek

A projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00013

A szerződött támogatás összege: 80.000.000 forint

A támogatás mértéke: 100 %

Megvalósítás kezdete: 2018. január 1.

Megvalósítás befejezése: 2021. december 31.

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

A Balassagyarmati Tankerületi Központ olyan projekt megvalósítása mellett kötelezte el magát, amely a rendelkezésre álló időszakban mérhető fejlődést ér el a veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előrehaladásában. 

A projekt három színtéren kíván előrelépést eredményezni: 

(1) intézményi fejlesztés, 

(2) tanulói fejlesztés,

(3) környezeti fejlesztés.

Az eredményesség érdekében – mint látható – külön beavatkozási területként tekint a gyermekek családi környezetére

A projekt keretében tervezett tevékenységek az alábbiak szerint alakulnak:

1) Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása: a problémakörben leginkább érintett intézményekkel és a témában kompetens, együttműködő szervezetekkel átfogó pedagógiai módszertan létrehozása a cél, amelynek végrehajtása az oktatás színvonala és hatékonysága tekintetében fejlődést eredményez majd. Ezzel párhuzamosan kiemelt cél a pedagógusok számára továbbképzési lehetőség biztosítása. Végeredményben egy könnyen adaptálható program kialakítása. 

2) Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása: alapvető cél az egyéni fejlődés lehetőségének biztosítása. A kiscsoportos foglalkozásokkal és az emellett vagy közben megvalósuló személyközpontú fejlesztéssel csökkenthetők az iskolai kudarcok, komoly előrelépés tehető a végzettség nélküli iskolaelhagyás kockázatának csökkentésében. Nem kizárólag intervenciós intézkedések megtételére van szükség, hanem prevencióra is. Cél, hogy hosszú távon alkalmazható pedagógiai eljárás kerüljön bevezetésre a tanulást érintő problémák kezelésében, tehát a projekt időszakának végével nem zárul le a megindításra kerülő fejlesztési folyamat. 

3) Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység folytatása: a jelenlegi helyzetben nem hagyható figyelmen kívül a tanulók családi környezete - támogatásuk szükséges. Számos oktatási célú, mégis élmény alapú eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy a bevont intézmények által elérhető célcsoport esetében pozitív változás legyen elérhető, amely kihat a tanulók hozzáállására, teljesítő képességére az oktatásban. Olyan cselekvési terv kidolgozása tervezett, amely garantálja a kompetenciafejlesztést, és pozitív kihatással lesz a társadalmi környezetre. 

A projektben az alábbi fő tevékenységelemek kerülnek kialakításra:

1) A szakmai terven alapulva megkezdődik az innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása. Szoros együttműködésben kerül kidolgozása a bevont partnerekkel és az oktatási intézményekkel a projekt egészét átfogó módszertan. 

2) Következő lépésben sor kerülhet a tanulók egyéni fejlesztésének és az iskola-család együttműködést támogató tevékenységek megvalósításának realizálása, amely a teljes projektidőszakban tervezett. 

3) Elengedhetetlen, hogy a végrehajtással párhuzamosan a kialakított módszertan felülvizsgálata, értékelése folyamatos legyen. Tudatos menedzselésre van szükség, amely garantálja a módszertan esetleges hiányosságainak korrigálását és az előrehaladás vagy éppen a speciális körülmények által indokolt továbbfejlesztést. 

Intézményfejlesztés Tanulófejlesztés Környezetfejlesztés

1. Hálózatosodás

2. Kompetencia-fejlesztés

3. Pedagógiai módszertan kifejlesztése

4. Monitoring tevékenység

5. Bemeneti mérés

6. Fejlesztési terv készítése

7. Foglalkozások tartása, előrehaladási napló vezetése

8. Értékelés

9. Célcsoport bevonása

10. Foglalkozások tartása

A projekt rövid távú céljai:

Csökken a lemorzsolódással veszélyeztetett és alulteljesítő tanulók száma.

Megnő a tanulás irányába a motiváció, javulnak, illetve nem romlanak tovább a tanulmányi eredmények.

A tanulók megnyílnak a tanulás, a segítség, az iskola irányába.

Javulnak a tanulók hiányzási mutatói.

Sikereket érnek el a pályaválasztásban, szakmát szereznek.

A pedagógusok módszertani fejlődése eredményesebb oktatást tesz lehetővé.

Az intézmény kapcsolatot alakít ki és tart fenn minden érintett szülővel.

A hálózatosodással a partneri kapcsolatok bővülnek, elmélyülnek, igazi szakmai közösség alakul ki.

A projekt hosszú távú céljai:

A pedagógusok új módszertani, pedagógiai tudással gyarapodnak, amelyek segítik az iskolai hátránykompenzáló tevékenységet, a mérés-értékelés, az egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, mentorálás feladatainak eredményes ellátását. 

Növekedik azon tanulók száma, akik érettségit adó középfokú oktatási intézményben befejezik tanulmányaikat.

Több szakmával rendelkező fiatal lép ki az iskolákból, a társadalom hasznos tagjaivá válnak.

Változik környezet: a szülők támogató résztvevőkké válnak gyermekeik életében.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

Menü

Navigáció