Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

     Törzskönyvi alapadatok

     Alapító Okirat

     Szervezeti és Működési Szabályzat

II. Gazdálkodási adatok


   II./1. Elemi költségvetés

   II./2. Költségvetési beszámoló

   II./3. Szerződések


II./4. Közbeszerzési tervek


III. Szabályzatok

1.-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Számviteli politikája

2-2017.-A Pápai Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata

3-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

4-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Önköltség- számítási szabályzata

5-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata

5-2017-A Pápai Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata_20200719

7-2021.-A Pápai Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjérol szóló szabályzata

7-2017.-A Pápai Tankerületi Központ számlarendjérol

8-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Bizonylati rendje

9-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésérol és hasznosításáról szóló szabályzata10-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

10-2017-A Pápai Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

11-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata

11-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata 2020.06.25

12-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata

12-2017.06.02. Pápai TK Közbeszerzési szabályzat I.mód egységes szerkezet

13-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjérol szóló szabályzata

14-2017.-A Pápai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjármuvek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjérol szóló szabályzata

15-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

19-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Munkavédelmi Szabályzata

20-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Tuzvédelmi Szabályzata

21-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

22-2017.-A Pápai Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrol szóló szabályzata

23-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Belso Ellenorzési Kézikönyve

24-2017.-A Pápai Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjérol szóló szabályzata

25-2017.-A Pápai Tankerületi Központ szervezeti integritást sérto események kezelésének eljárásrendjérol szóló szabályzata

26-2017.-A Pápai Tankerületi Központ kötelezoen közzéteendo adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdeku adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjérol szóló szabályzata

27-2017.-A Pápai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdeku bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

29-2017.-A Pápai Tankerületi Központ nemdohányzók védelmérol és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjérol szóló szabályzata

30-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Esélyegyenloségi Terve

1-2020. - A Pápai Tankerületi Központ térítésidíj és tandíj szabályzata

IV. Adatkezelési tájékoztatók

Általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Pápai tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói és törvényes képviselőik részére

Adatkezelési tájékoztató felvételre jelentkezők részére

Adatkezelési tájékoztató jogos érdeken alapuló adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató jogi kötelezettségen alapuló adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató szerződéskötésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekhez

V. Létszámadatok

Tanulói létszám 2021. október elsejei állapot (tényleges): 8446 fő

Tanulói létszám 2021. október elsejei állapot (számított): 9306 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 38 fő


VI. Integritás


Integritás tanácsadó elérhetősége

Jegyzőkönyv panasz\közérdekű bejelentés rögzítéséhez

Menü

Navigáció