Közérdekű adatok

Irányító szerv:

Hivatalos neve:

Belügyminisztérium

Székhelye:

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai címe:

1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszáma:

+36-1-441-1000

Elektronikus levélcíme:

 sVYEZDiyFZ6mAcmIZdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGJtLmdvdi5odQ==

Honlapja:

https://kormany.hu/belugyminiszterium

Középirányító szerv:

Hivatalos neve:

Klebelsberg Központ

Székhelye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Postai címe:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefonszáma:

06-1-795-11-70

Elektronikus levélcíme:

BLMviNd9cGZkYNWrNdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGtrLmdvdi5odQ==

Honlapja:

https://kk.gov.hu/index

Közfeladatot ellátó szerv:

Hivatalos neve:

Mohácsi Tankerületi Központ

Székhelye:

7700 Mohács, Szabadság utca 4-6

Postai címe:

7700 Mohács, Szabadság utca 4-6

Telefonszáma:

+36 (69) 795 255

Elektronikus levélcíme:

aIqyKaSCEdbPs7hmMTc2YbW9oYWNzQGtrLmdvdi5odQ==

Honlapja:

https://kk.gov.hu/mohacs

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835309

Elnevezés:

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

7700 Mohács, Szabadság utca 4-6.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835303-2-02

KSH statisztikai számjel:

15835303-8412-312-02

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361240

Vezető:

Käszné Lebő Zsuzsanna

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Törzskönyvi alapadatok

Tanulói létszámadatok

Dátum

Tényleges

Számított

2023

5877

6784

2022

5990

6865

2021

6056

6793

2020

6311

6962

2019

6329

6916

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

Tankerületi központ dolgozói létszáma:

30 fő

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1  Kapcsolat, elérhetőség

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,  elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei       

1.2 Szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Mohácsi Tankerületi Központ szervezeti felépítése

A Mohácsi Tankerületi Központ szervezeti egységeinek feladatai

1.3 Szervezet vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1.4 Ügyfélszolgálati adatok

Az ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

1.5 Testületi szerv adatok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

1.6 Irányított szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek (intézményi lista: név, székhely, telefon, e-mail, honlap)

1.7 Gazdasági társaságok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

1.8 Közalapítványok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

1.9 Alapított szervek

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

1.10 Lapok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

1.11 Felettes, Felügyeleti, Törvényességi Ellenőrzést Gyakorló Szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Tankerület feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

SZMSZ, Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, Alapvető jogszabályok , Adatkezelési tájékoztató Mohácsi TK, Adatkezelési tájékoztató intézményi - MohácsiTKAdatkezelési tájékoztató - Dolgozói , Adatkezelési tájékoztató -tanulói

2.2 Tevékenység tájékoztató

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.3 Helyi önkormányzat feladatai

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.4 A hatósági ügyek intézésének rendje

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.5 Közszolgáltatások

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.6 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2.7 Nyilvános kiadványok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.10 Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://kk.gov.hu/hirek-mohacsi

2.11 Pályázatok

Projektek

2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatokkal foglalkozó szervezeti egység neve, elérhetősége:

 

Mohácsi Tankerületi Központ

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Főosztályvezető: Szücs János

E-mail: sJwASlAcXmPTm8lMZzYMd1bW9oYWNzQGtrLmdvdi5odQ==

Telefon: +36 (69) 795 255

 

Belső visszaélés bejelentése:

dr. Kele Éva

Telefon: 69/795-255

E-mail: UASiutRoEulaMO7xO0QNyIZXZhLmtlbGVAa2suZ292Lmh1

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

Adatvédelmi tisztviselő:

Jakab Imola

Telefon: 69/795-255

E-mail: YlOWmgXktZCvS2GhaW1vbGEuamFrYWJAa2suZ292Lmh1

 

2.14 Statisztikák jogszabály alapján

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

„A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.”

2.15 STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

NAIH adatlap: 2020, 2021, 2022, 2023

2.16 Közérdekű adatok hasznosítási szerződései

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.17 Közérdekű adatok felhasználási feltételei

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.18 Különös és egyedi közzétételi listák

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.19 Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.20 Közadat újra hasznosítási szerződési feltételek

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.21 Közadat újra hasznosítási díjszabás

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.22 Közadat újra hasznosítási jogorvoslat

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.23 Közadat újra hasznosítási szerződések

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.24 Közadat digitalizálási megállapodások

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2.25 Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 Éves költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

Elemi Költségvetés 2017; Elemi Költségvetés 2018; Elemi Költségvetés 2019; Elemi Költségvetés II 2020; Elemi Költségvetés 2021; Elemi Költségvetés 2022; Elemi Költségvetés 2023;Elemi Költségvetés 2023 II; Elemi Költségvetés 2024

Költségvetési beszámoló 2017; Költségvetési beszámoló 2018; Költségvetési beszámoló 2019; Költségvetési beszámoló 2020; Költségvetési beszámoló 2021; Költségvetési beszámoló 2022

3.2 Személyi juttatások

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

„A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.”

3.3 Szerv által nyújtott támogatások

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

3.4. Öt millió forint feletti szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések;

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2021;

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2022;

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2023;

3.5 Koncessziós adatok

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

3.6 Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A Mohácsi Tankerületi Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

3.7 EU támogatással megvalósult projektek

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

3.8 Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

 

Közbeszerzési Terv 2019;Közbeszerzési Terv 2020; Közbeszerzési Terv 2021;

Közbeszerzési Terv 2022;2023;2024;

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedési terv 2023.

 

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

Egyébb adatok

 


Alapító Okirat;

Intézményi adatok

Intézményeink

Szederkényi Általános Iskola Babarci Tagiskolája

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vokányi Általános Iskola

Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola

Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dunaszekcsői Tagiskolája

Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Himesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Munkácsy Albert Általános Iskola

Kölkedi Általános Iskola

Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola

Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Frey János Általános Iskola

Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Mohács Térségi Általános Iskola

Mohács Térségi Általános Iskola, Brodarics István Általános Iskolája

Mohács Térségi Általános Iskola Völgyesi Jenő Tag Általános Iskolája

Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

Mohácsi Petőfi Sándor Kollégium

Olaszi Általános Iskola

Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tag Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános  Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola , Kanizsai Dorottya Általános Iskolája

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola , Batthyány Kázmér Általános Iskola

Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szederkényi Általános Iskola Szajki Tagiskolája

Szederkényi Általános Iskola

Szederkényi Általános Iskola Babarci Tagiskolája
Újpetrei Általános Iskola
Véméndi Általános Iskola
Versendi Általános Iskola
Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola