Közérdekű adatok

Gyulai Tankerületi Központ

Székhely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Számlázási cím: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Adóigazgatási azonosító szám: 15835138-2-04
KSH statisztikai számjel: 15835138-8412-312-04
Központi telefonszám: 06/66-795-242
E-mail: jfrxmybDAj5rzYkNZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1
Honlap: https://kk.gov.hu/gyula

Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835134
Elnevezés: GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835138-2-04
KSH statisztikai számjel: 15835138-8412-312-04
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361284
Vezető: Teleki-Szávai Krisztina
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA


Kollektív szerződés

A Gyulai Tankerületi Központ Köznevelési intézményeinek kollektív szerződése

A Gyulai Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézmények kollektív szerződésének 1. számú módosítása (2018. június 1.)

Alapító okirat

Alapító okirat (2017. február 1.)

Alapító okirat (2018. szeptember 1.)

Alapító okirat (2018. szeptember 1.) 1. számú melléklet

Alapító okirat (2019. április 26.)

Alapító okirat (2019. szeptember 1.) + 1.sz. melléklet

Alapító okirat (2020. április 1.)

Alapító okirat (2020. szeptember 1.)

Alapító okirat (2021. szeptember 1.)

Alapító okirat (2022. augusztus 4.)

Alapító okirat (2022. augusztus 31.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)

A köznevelési intézmények munkájának fenntartói értékelése

Tájékoztató adatok: (2022. október hó 1. napi állapot)
Összesített tanulói létszám: 10.625 fő (tényleges), 11.451 fő (számított).


Gazdálkodási adatok

A Gyulai Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 1. sz. módosítás - 2018.06.07

A Gyulai Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 2. sz. módosítás - 2018.10.04

A Gyulai Tankerületi Központ 2019. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2020. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2021. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2022. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában.

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére 2019

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2019

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs iskolazöldség beszerzésére 2019

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolagyümölcs iskolazöldség  program 2019

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére 2020

Kiegészítő tájékoztatás ajánlattételi felhíváshoz iskolatej beszerzésére 2020

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2020

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs iskolazöldség beszerzésére 2020

Kiegészítő tájékoztatás ajánlattételi felhíváshoz iskolazöldség beszerzésére 2020

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolagyümölcs iskolazöldség  program 2020

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére 2021

Ajánlattételi felhívás módosítása iskolatej beszerzésére 2021

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2021

2017. évi elemi költségvetés

2017 évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi elemi költségvetés

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi elemi költségvetés

Szerződések 5 mFt felett

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Foglalkoztatotti létszám: 1.641 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 86 fő .

Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 501.753.933 forint/hó,

melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 53.953.844 forint/hó.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hirdetmények

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Tájékoztatás a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetéről 2022

Közlemények

Közlemény reprezentatív szakszervezetről 2022

Közérdekű adatokkal kapcsolatos 2021. évi statisztikai adatszolgáltatás

A Gyulai Tankerületi Központ adatkezelési tájékoztatója

A Gyulai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Fontosabb szabályzatok

20/2017.(VI.20.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

21/2017.(VI.20.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

5/2021.(VIII.11.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

3/2018. (V.29.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Valentinyi András

5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: 30/5988462
Email: vNGxuZ41iTYYW5kcmFzLnZhbGVudGlueWlAa2suZ292Lmh1


Menü

Navigáció