Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Gyulai Tankerületi Központ

Székhely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Számlázási cím: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Adóigazgatási azonosító szám: 15835138-2-04
KSH statisztikai számjel: 15835138-8412-312-04
Központi telefonszám: 06/66-795-242
E-mail: ZmDHslIh40cVNZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1
Honlap: https://kk.gov.hu/gyula

Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835134
Elnevezés: GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835138-2-04
KSH statisztikai számjel: 15835138-8412-312-04
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361284
Vezető: Teleki-Szávai Krisztina
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapító okirat

Alapító okirat (2024. január 1.)

A Gyulai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Fontosabb szabályzatok

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)

5/2021.(VIII.11.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

3/2018. (V.29.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

20/2017.(VI.20.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

21/2017.(VI.20.) számú szabályzat - A Gyulai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

A Gyulai Tankerületi Központ adatkezelési tájékoztatója

Tájékoztató adatok: (2023. október hó 1. napi állapot)
Összesített tanulói létszám: 10.418 fő (tényleges), 11.301 fő (számított).

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hirdetmények

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegység-vezető (utazó gyógypedagógusi hálózat) munkakör_feladatkör_álláspályázat

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-igazgató munkakör_feladatkör _ álláspályázat

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola igazgató munkakör_feladatkör _ álláspályázat

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola igazgató munkakör_feladatkör _ álláspályázat

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgató munkakör_feladatkör _ álláspályázat

Sarkadi Általános Iskola igazgató munkakör_feladatkör _ álláspályázat

Tájékoztatás a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetéről 2024

Közlemények

Közlemény általános iskolai beiratkozásról 2024

Közlemény reprezentatív szakszervezetről 2022

Közérdekű adatokkal kapcsolatos 2023. évi statisztikai adatszolgáltatás

Kollektív szerződés

A Gyulai Tankerületi Központ Köznevelési intézményeinek kollektív szerződése

A Gyulai Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési intézmények kollektív szerződésének 1. számú módosítása (2018. június 1.)

A köznevelési intézmények munkájának fenntartói értékelése

Gazdálkodási adatok

A Gyulai Tankerületi Központ 2024. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2024. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 1. sz. módosítás – 2024. 04.18.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2022.

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére 2019

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2019

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs iskolazöldség beszerzésére 2019

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolagyümölcs iskolazöldség  program 2019

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére 2020

Kiegészítő tájékoztatás ajánlattételi felhíváshoz iskolatej beszerzésére 2020

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2020

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs iskolazöldség beszerzésére 2020

Kiegészítő tájékoztatás ajánlattételi felhíváshoz iskolazöldség beszerzésére 2020

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolagyümölcs iskolazöldség  program 2020

Ajánlattételi felhívás iskolatej beszerzésére 2021

Ajánlattételi felhívás módosítása iskolatej beszerzésére 2021

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2021

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs iskolazöldség beszerzésére 2023

Ajánlattételi felhívás módosítása iskolagyümölcs iskolazöldség beszerzésére 2023

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs- és iskolazöldség beszerzésére 2024

Ajánlattételi felhívás 2024/2025. tanévet érintő iskolatej beszerzésre

A beérkezett ajánlatok rangsora iskolatej program 2024/2025. tanév

2017. évi elemi költségvetés

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi elemi költségvetés

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi elemi költségvetés

2022. évi költségvetési beszámoló

2023. évi elemi költségvetés

2024. évi elemi költségvetés

Tájékoztató adatok: (2024. március hó 31. napi állapot)


Foglalkoztatotti létszám: 1.621 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 91 fő.


Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 899.855.790 forint/hó,

melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 83.823.931 forint/hó.

Szerződések 5 mFt felett

Európai Unió által támogatott fejlesztések

2022. IV. negyedév_Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Valentinyi András

5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: 30/5988462
Email: ggbscFVXoGZzSC30NjYW5kcmFzLnZhbGVudGlueWlAa2suZ292Lmh1

Archívum

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közérdekű adatokkal kapcsolatos 2021. évi statisztikai adatszolgáltatás

Közérdekű adatokkal kapcsolatos 2022. évi statisztikai adatszolgáltatás

Alapító okirat (2017. február 1.)

Alapító okirat (2018. szeptember 1.)

Alapító okirat (2018. szeptember 1.) 1. számú melléklet

Alapító okirat (2019. április 26.)

Alapító okirat (2019. szeptember 1.) + 1.sz. melléklet

Alapító okirat (2020. április 1.)

Alapító okirat (2020. szeptember 1.)

Alapító okirat (2021. szeptember 1.)

Alapító okirat (2022. augusztus 4.)

Alapító okirat (2022. augusztus 31.)

Alapító okirat (2023. szeptember 1.)

A Gyulai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Tájékoztató adatok: (2022. október hó 1. napi állapot)
Összesített tanulói létszám: 10.625 fő (tényleges), 11.451 fő (számított).

Hirdetmények

Tájékoztatás a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetéről 2023

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Tájékoztatás a Gyulai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetéről 2022

Okányi Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézménye álláspályázat (magasabb vezető)

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Okányi Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) pályázati kiírás

Közlemények

Közlemény általános iskolai beiratkozásról 2023

Gazdálkodási adatok

A Gyulai Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 1. sz. módosítás - 2018.06.07

A Gyulai Tankerületi Központ 2018. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 2. sz. módosítás - 2018.10.04

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2018.

A Gyulai Tankerületi Központ 2019. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2019.

A Gyulai Tankerületi Központ 2020. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2020.

A Gyulai Tankerületi Központ 2021. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2021.

A Gyulai Tankerületi Központ 2022. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában.

A Gyulai Tankerületi Központ 2022. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 1. sz. módosítás - 2022.09.23.

A Gyulai Tankerületi Központ 2022. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában - 2. sz. módosítás - 2022.12.21.

A Gyulai Tankerületi Központ 2023. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában

A Gyulai Tankerületi Központ 2023. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában – 1. sz. módosítás – 2023. június 8.

A Gyulai Tankerületi Központ 2023. évi közbeszerzési terve a fenntartott és működtetett intézményei vonatkozásában – 2. sz. módosítás – 2023. 07.13.

Tájékoztató adatok: (2022. december hó 31. napi állapot)


Foglalkoztatotti létszám: 1.635 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 89 fő .


Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 538.977.459 forint/hó,

melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 54.690.327 forint/hó.

Tájékoztató adatok: (2023. március hó 31. napi állapot)


Foglalkoztatotti létszám: 1.634 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 90 fő .


Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 673.377.558 forint/hó,

melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 55.757.821 forint/hó.

Tájékoztató adatok: (2023. június hó 30. napi állapot)


Foglalkoztatotti létszám: 1.631 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 90 fő .


Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 672.254.245 forint/hó
melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 55.757.821 forint/hó

Tájékoztató adatok: (2023. szeptember hó 30. napi állapot)


Foglalkoztatotti létszám: 1.630 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 90 fő .


Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 672.109.145 forint/hó,

melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 55.746.747 forint/hó.

Tájékoztató adatok: (2023. december hó 31. napi állapot)

Foglalkoztatotti létszám: 1.631 fő,

melyből vezetői megbízással foglalkoztatott létszáma: 91 fő .


Bruttó bér jellegű kiadás (járulék nélkül): 723.231.441 forint/hó,

melyből vezetői megbízással rendelkező bruttó bér jellegű kiadása (járulék nélkül): 64.598.748 forint/hó.


2021. IV. negyedév Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


2022. I. negyedév Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2022. II. negyedév Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2022. III. negyedév Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Menü

Navigáció