EFOP-4.1.3-17 záró sajtóközlemény

Publikálva: 2019. január 9.

Sikeresen befejeződtek a Balassagyarmati Tankerületi Központ
EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázatainak infrastrukturális fejlesztései

A Balassagyarmati Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert 11 intézmény infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 749,74 millió forint. 

Mind a 11 intézményben helyi igényekre alapozott fejlesztések valósultak meg, melyek közül a jelentősebbek:

1. A patinás Kiss Árpád Általános Iskola épületében megújult három vizesblokk, valamint immár új beton térburkolat köti össze az iskolaépületet és a tornacsarnokot. Gazdagodott az intézmény egy új nyelvi laborral, helyet adva ezzel az idegen nyelvi tanóráknak. 

2. A Börzsöny Általános Iskola szintén gazdagodott egy új, 15 fő számára kialakított nyelvi laborral, beleértve az informatikai eszközöket, szoftvert és bútorokat is. A régi épületben pedig kiépítésre került a gázfűtés, kiváltva a cserépkályhákat.

3. Sportiskolai profiljának köszönhetően a Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskolában a tornaterem került teljes felújításra. A meglévő linóleum burkolat helyett korszerű, 21. századi követelményeknek megfelelő komplett sportburkolatot is kapott a tornaterem. 

4. A Ráday Gedeon Általános Iskola kinti sportpályája újult meg teljesen, hiszen korszerű sportburkolatot kapott, ezen kívül kosárlabdapalánk, labdafogóháló, és kapu is beszerzésre került.

5.A Nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola fejlesztése több területet érintett a tanulók biztonsága érdekében: betonkerítés építése, kamerarendszer kiépítése, iskolaudvar felújítása. Ezen kívül különböző informatikai eszközök beszerzése is megtörtént.

6. A Romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mindkét épületét érintették a fejlesztések. A felső épületben a tetőszerkezet teljes felújítása és radiátoros fűtés kialakítása történt meg. Az alsó épületben pedig a nyílászárók cseréjére és szigetelésre került sor. Ez az intézmény is gazdagodott egy új, 15 fő számára kialakított nyelvi laborral.

7. A Hesz Mihály Általános Iskola tornacsarnoka teljesen megújult belülről, a beázás megszüntetésre került a tetőjavítással. Az iskolaépületben a villamoshálózat teljes cseréjére volt szükség, valamint kialakításra került egy nyelvi labor.

8. A Madách Imre Kollégiumban a kollégiumi szobák kaptak új burkolatot és bútorokat, valamint emellett a hőközpont átalakítására is sor került. Az elavult rendszert így egy jelenkori igényeket kielégítő, jól szabályozható rendszer váltotta fel, mely a fűtést és a melegvíz-ellátást is szolgálja. 

9. A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban megújult a fűtési rendszer, jól szabályozhatóvá és korszerűvé vált. Az új épület mindhárom szintjén sor került a vizesblokk teljes felújítására. Megtörtént a víz- és csatornarendszer, a teljes burkolási munka és a szaniterek cseréje is. A tornacsarnok és a mosdók, öltözők felújítására is sor került.

10. A Rétsági Általános Iskola tornacsarnoka és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek teljes körűen megújultak. Megtörtént a nyílászárócsere, a szigetelés, a fűtési rendszer korszerűsítése a tornacsarnoki részben, továbbá az öltözőkben a burkolatcsere és a szaniterek cseréje. Az osztálytermekben szükséges volt a villamoshálózat komplett felújítása és festés. Ez az intézmény is hozzájutott egy új, 15 fő számára alkalmas nyelvi laborhoz.

11. Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskolában megtörtént a vizesblokkok, öltözők teljes körű felújítása, átalakítása, a villamoshálózat teljes cseréje, nyelvi labor kialakítása informatikai eszközökkel, szoftverrel, bútorokkal együtt és egyéb bútorok beszerzése.

A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézményben a tanulói lemorzsolódás mértékét, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. október 01. – 2018. december 31.

A projektek azonosítószámai:

Menü

Navigáció