Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00450

Publikálva: 2018. július 10.

EFOP-4.1.3-17-2017-00450

ROMHÁNYI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda
Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00450
Indítás: 2017. október 1.
Zárás: 2018. december 28.

Támogatás összege: 72.611.917.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,
• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,
• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.
A projekt indokoltsága:
Az intézmény két épületét az 1950-es, illetve az 1960-as években építették. A felső tagozat épületét iskolának, az alsó tagozat épületét, eredetileg Mg. Tsz. irodaháznak, mely átépítésével jött létre a jelenlegi formájában meglévő iskola.
A felső iskola épületének tetőszerkezete, nagymértékben elhasználódott, állaga már - a mellékelt tanulmány alapján is — felújításra szorul. Az épületben gázkonvektoros fűtés található, mely az érvényben lévő előírásoknak nem felel meg, ezért a gázkazános központi fűtés rendszer kiépítése halaszthatatlan.

A tantermekben található, jelenlegi hajópadló burkolat, mely szintén nem felel meg a jelenleg étvényben lévő előírásoknak, szintén átépítésre kell, hogy kerüljön.
Az alsó tagozatos épület külső nyílászárói, teljesen elhasználódtak, azok cseréjére hőszigetelt üvegezéssel ellátottra — szükség van. Szintén szükséges az épület külső homlokzati hőszigetelése is, mivel a meglő falazata nem megfelelő a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak, illetve az épület homlokzata nagymértékben repedezett.
Nyelvi labor kerül kialakításra.
Fentiekben leírt munkálatok elvégzését követően, az intézmény megfelelően biztosítja a mindennapos oktatás feltételeit.
 
A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:
- 2654 Romhány, Köztársaság tér 1. tagintézmény:
• meglévő tetőszerkezet lebontása 810 m2
• új tetőszerkezet építése 810 m2


• függőeresz és lefolyócsatorna bontása és építése 174 m
• felső födém hőszigetelése 424 m2
• villámhárító rendszer átépítése 142 m
• épület belső festése 2.022 m2
• központi fűtésrendszer kiépítése: 2 db 70 kW összteljesítményű , kondenzációs fali kazán kiépítése, valamint lapradiátoros hő-leadókkal történő kiépítés 2 szinten, 517 m2 hasznos alapterületen

- 2654 Romhány, Kossuth út 67. tagintézmény:
• külső nyílászárók cseréje 38 db
• külső homlokzati hőszigetelés, felületképzéssel 283,5 m2
• belső falfelület javítási munkálatai 136 m2


Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 28.

Menü

Navigáció