Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00425

Publikálva: 2018. július 10.

EFOP-4.1.3-17-2017-00425

ÉRSEKVADKERT PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00425

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 145.500.000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Főépület:

Megállapítható, hogy a meglévő iskolaépület építésekor, a kornak megfelelő színvonalon lett megépítve, ami abban az időszakban megfelelőnek volt mondható. Az azóta eltelt időszakban 2010 évben felújításra kerültek a járófelületek lapburkolatai, tető vízszigetelése, külső nyílászárók cseréje hőszigeteltre, valamint 2013. évben a tornaterem is felújításra került.

Az épület még az eredetileg megépített gépészeti rendszerei (elektromos vezetékei, vízcsatorna), vizes helyiségek oldalburkolatai nagymértékben elavult, elhasználódott. A korszerű oktatást, nevelést biztosító intézmény kialakításához, az épület felújítása és korszerűsítése mindenképpen szükséges.

A meglévő bruttó 2.086 m 2 nagyságú alapterületű épületen meg kell oldani a belső nyílászárók cseréjét. Fel kell újítani a vizes helyiségeket, a víz-csatorna, elektromos rendszereket, valamint az oldalfal burkolatokat és a belső felületképzéseket.

Felső iskola:

Az elmúlt 40 évben, az épület karbantartási, tisztasági meszelésén kívül, nagyobb felújítási munkálatok nem történtek az épületen.

Jelen pályázat keretei között szükséges az elektromos hálózat felújítása: új vezetékelés, energiatakarékos világítótestek kiépítése, tantermenként 3 db kapcsoló, 5 db aljzat.

Vizesblokk teljes felújítása: víz és csatornahálózat cseréje, padló és falburkolat cseréje (falburkolatok az előírt 2,10 m magasságig kiépítése). Szaniterek, csapok cseréje, fa válaszfalak nyílászárók mázolása.

Folyosók tantermek falainak visszajavítása, festése lábazatfestés él védéssel.

Bejárat fölötti előtető építése.

Tornaszertár kialakítása, az udvaron meglévő kazánház leválasztásával.

Udvar burkolatának cseréje, és járdaépítés viakolor burkolattal (300,- m 2), vízelvezetés megoldásával.

Az iskolában nyelvi labort alakítunk ki.

Fenti munkálatok elvégzésével nagymértékben javulna, a mindennapos oktatás feltételei.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

- 2659 Érsekvadkert, Eötvös utca 1. szám alatt elvégzendő főbb munkák:

• Villanyszerelés teljes épületre (vezetékelések, lámpatestek, kapcsolók, dugaszolóaljzatok) 2086 m2

• Víz-csatornaszerelés (lefolyó vezetékek, nyomott vezetékek, berendezési és kiegészítő berendezések teljes cseréje) 8 db vizes blokk

• burkolatok cseréje vízszintes és függőleges felületeken 8 db vizes blokk 721 m2

• vizes helyiségek faszerkezetű válaszfalai újjáépítése 8 db vizes blokknál

• lépcső burkolat javítása 70 m2

• belső nyílászárók cseréje 34 db

• belső falfelületek teljes felújítása 6.163 m2

- 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149. szám alatt elvégzendő főbb munkák:

• Villanyszerelés teljes épületre (vezetékelések, lámpatestek, kapcsolók, dugaszolóaljzatok) 350 m2

• Víz-csatornaszerelés (lefolyó vezetékek, nyomott vezetékek, berendezési és kiegészítő berendezések teljes cseréje) 2 db vizes blokk

• burkolatok cseréje vízszintes és függőleges felületeken 2 db vizes blokk 81 m2

• vizes helyiségek faszerkezetű válaszfalai újjáépítése 2 db vizes blokknál

• PVC burkolat cseréje 252 m2

• belső nyílászárók cseréje 4 db

• belső falfelületek teljes felújítása 1165 m2

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.

Menü

Navigáció