4M-Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség a Monori Tankerület intézményeiben

Publikálva: 2018. november 7.

A projekt megvalósításának célja, olyan digitális eszközökkel támogatott módszertanok adaptálása, amelyek hozzájárulnak a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.

4M - Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség(!) a                                 
Monori Tankerület intézményeiben (VEKOP-7.3.3-17-2017-00001)

Projekt összefoglaló

a VEKOP-7.3.3 kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” pályázati felhíváshoz kapcsolódóan

 

Projekt címe:

4M – Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség a Monori Tankerület intézményeiben

 

Projektazonosító:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00001

 

Pályázó neve:

Monori Tankerületi Központ

 

A projekt megvalósításának célja, olyan digitális eszközökkel támogatott módszertanok adaptálása, amelyek hozzájárulnak a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A megvalósítandó projekt hozzájárul továbbá a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához és a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához a Monori Tankerület, mint intézményfenntartó 4 köznevelési intézményében.

Projekt megvalósítás: 2018.09.01. - 2021.11.31.

A projekt összköltsége: 110 mFt

 

A projekt szakmai megvalósításában a Gubányi Károly Általános Iskola (Pilis), a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Gyömrő) a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium (Monor) és a Nemzetőr Általános Iskola (Monor) vesz részt. A 4 intézményből összesen 30 pedagógus kolléga fogja a módszertani csomagok kipróbálását és adaptálását végezni. Az intézményekben szakmai koordinátorok fogják össze az intézményi szakmai fejlesztést, továbbá digitális módszertani asszisztensek biztosítják majd a pedagógusok közvetlen módszertani mentorálását. A választott módszertani csomagok illeszkednek az intézmények eddigi pedagógiai gyakorlatához, a pedagógusok egy része már a kapcsolódó módszertani továbbképzést is teljesítette.

Az intézményekben a szakmai feladatok megvalósítására digitális módszertani munkacsoportok alakulnak. Az intézményi munkacsoportok tagjai a módszertani csomagokat kipróbáló bevont pedagógusok, a digitális módszertani asszisztens, a szakmai koordinátor és a rendszergazda. Az intézményi szakmai koordinátor a vezetője a kialakított fejlesztőcsoportnak. A fejlesztőcsoport a tanévhez igazodóan elkészített munkaterv alapján dolgozik a projektben. A feladatok megvalósítása a projektmenedzsment és a szakmai vezető által meghatározott ütemezéshez igazodóan, a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával történik.

A matematikai/szövegértési kompetencia fejlesztéséhez, a természettudományos megismeréshez, a problémamegoldó gondolkodás támogatásához, illetve a kreativitás fejlesztéséhez kapcsolódó intézményenként bevezetésre kerülő módszertani csomagok az alábbiak lesznek:

Gubányi Károly Általános Iskola

Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Ami

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium

Nemzetőr Általános Iskola

A projekt szakmai megvalósításában résztvevő pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, szakmai háttértámogatást kapnak. A pedagógusok a választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalmakat fejlesztenek. A projekt során megvalósulnak az implementációt támogató események, kialakulnak online tanári közösségek, továbbá szorosabbá válik az intézmények közötti tapasztalatcsere. A projekt során együttműködünk a kapcsolódó kiemelt projekt projektgazdáival, a pedagógusok szakmai beszámolót készítenek a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számára.

Menü

Navigáció